Посібники

В.В. Пічкур
Лекції з теорії керування

 

Ф.Г. Гаращенко, В.Т. Матвієнко, В.В. Пічкур, І.І. Харченко
Задачі з курсу "Диференціальні рівняння"

 

Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур
Прикладні задачі теорії стійкості

 

О.М. Башняков, В.В. Пічкур
Оптимальний синтез систем керування

 

Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур
Дослідження і оптимізація структурно заданих систем

 

Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко
Основи моделювання динамічних систем

 

Л.Ф. Гуляницький, О.Ю. Мулеса
Прикладні методи комбінаторної оптимізації

 

В.В. Пічкур
Збірник задач з теорії керування

 

Волошин О.Ф., Мащенко С.О.
Моделі та методи прийняття рішень