Нормативні курси

інженерія програмного забезпечення

Викладач

Курс

Предмет

Години

Матвієнко В.Т.

3

Моделювання систем

26

Матвієнко В.Т.

3

Обробка зображень

38

інформатика

Викладач

Курс

Предмет

Години

Харченко І.І.

2

Диференціальні рівняння

40

Волощук С.Д.

3

Методи моделювання систем

28

комп'ютерні науки

Викладач

Курс

Предмет

Години

Волошин О.Ф.

4

Теорія прийняття рішень

28

Коробова М.В.

4

Екологічні й економічні процеси та їх моделювання

34

Кулян В.Р.

5

Математичне моделювання динаміки інвестицій

28

прикладна математика

Викладач

Курс

Предмет

Години

Хусаінов Д.Я.

2

Диференціальні рівняння

62

Волощук С.Д.

3

Прикладні задачі стійкості та крування. Модуль 1. Основи теорії стійкості. Модуль 2. Конструктивні методи теорії керування

34

Кулян В.Р.

3

Математичні задачі аналізу та синтезу складних систем. Модуль 1. Математичні задачі фінансового аналізу. Модуль 2. Синтез систем керування.

33

Пічкур В.В.

3

Прикладні задачі стійкості та керування. Модуль 1. Основи теорії стійкості. Модуль 2. Конструктивні методи теорії керування

34

Пічкур В.В.

3

Теорія керування

26

Шатирко А.В.

3

Математичні задачі аналізу та синтезу складних систем. Модуль 1. Математичні задачі фінансового аналізу. Модуль 2. Синтез систем керування.

33

Волошин О.Ф.

4

Дослідження структурно-заданих систем

32

Волошин О.Ф.

4

Математична економіка

18

Пічкур В.В.

4

Прикладні задачі теорії стійкості

30

Стоян В.А.

4

Математичне моделювання

34

Стоян В.А.

4

Моделі та методи математичного моделювання

34

Стоян В.А.

4

Технології математичного та комп'ютерного моделювання. Модуль 1. Математичні задачі конкурентного середовища. Модуль 2. Інтелектуальні обчислення. Модуль 3. Моделювання динамічних процесів з післядією

28

Харченко І.І.

4

Екстремальні задачі та варіаційне числення

34

Хусаінов Д.Я.

4

Технології математичного та комп'ютерного моделювання. Модуль 1. Математичні задачі конкурентного середовища. Модуль 2. Інтелектуальні обчислення. Модуль 3. Моделювання динамічних процесів з післядією

30

Кулян В.Р.

5

Управління проектами

16

Стоян В.А.

5

Комп'ютерно-аналітичне моделювання

18

Хусаінов Д.Я.

5

Моделювання динамічних систем

16

Хусаінов Д.Я.

5

Основи нелінійної динаміки

40

Черній Д.І.

5

Методи негладкої оптимізації

26

Черній Д.І.

5

Проблеми некласичної оптимізації

28

Бєгун  В.В.

6

Адаптивна обробка інформації та розпізнавання

17

Бєгун  В.В.

6

Моделювання інформаційних систем. Модуль1. Дискретно-континуальні методи розв'язування крайових задач. Модуль 2. Обчислювальний інтелект

28

Мостовий В.С.

6

Адаптивна обробка інформації та розпізнавання

17

Мостовий В.С.

6

Моделювання інформаційних систем. Модуль1. Дискретно-континуальні методи розв'язування крайових задач. Модуль 2. Обчислювальний інтелект

28

Пічкур В.В.

6

Проблеми багатозначного аналізу

14

Хусаінов Д.Я.

6

Моделювання інформаційних систем. Модуль1. Дискретно-континуальні методи розв'язування крайових задач. Модуль 2. Обчислювальний інтелект

20

Шатирко А.В.

6

Методи штучного інтелекту

8

Шатирко А.В.

6

Основи штучного інтелекту

28

системний аналіз

Викладач

Курс

Предмет

Години

Коробова М.В.

2

Диференціальні рівняння

56

Кулян В.Р.

3

Теорія керування

24

Черній Д.І.

4

Рівняння математичної фізики

20