Історія

В рамках Наукової ради з проблеми "Кібернетика" при Президії НАН України з 1969 року розпочав наукову роботу заснований у Київському університеті імені Тараса Шевченка факультет кібернетики. За ініціативою академіка Глушкова В.М. на факультеті кібернетики була сворена кафедра моделювання складних систем (МСС). Офіційним днем народження є 9 вересня 1969 року.

Першим завідувачем кафедри став Борис Миколайович Бублик, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. Викладачами кафедри стали талановиті співробітники та випускники механіко-математичного факультету: Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Лепеха М.П. та інші. З вересня 2019 року кафедрою МСС завідує доктор технічних наук, Черній Дмитро Іванович.

З початку заснування головною спеціалізацією кафедри МСС є прикладна математика. Кафедра готувала щороку від 20 до 60 спеціалістів для інститутів Академії Наук України та науково-дослідних інститутів. За роки існування кафедри було підготовлено 22 докторів наук та більше 100 кандидатів наук.

Основні наукові результати співробітників кафедри пов'язані з розробкою та обгрунтуванням чисельно-аналітичних методів розв'язання спектральних задач математичної фізики, теорії пружності, пластин і оболонок; чисельних методів дослідження та оптимального керування системами з розподіленими параметрами, зокрема розв'язку задач про побудову оптимальних регуляторів, мінімаксних фільтрів; оцінювання, модального керування тощо. Відзначимо також глибокі фундаментальні результати, що пов'язані з теорією керування: спектральна теорія випадкових матриць та граничні теореми для випадкових детермінантів; математичне моделювання гідроакустичних систем; застосування локально-одновимірних схем для оптимізації багатовимірних розподілених систем та інше. На базі теоретичних фундаментальних результатів співробітниками кафедри здобуто ряд наукових результатів прикладного характеру, для вирішення складних науково-технічних проблем. Опубліковано 20 монографій та понад 700 журнальних статей.

На кафедрі працює науковий семінар "Моделювання та оптимізація систем з неповними даними". Один раз на два роки проводиться Міжнародна конференція "Dynamical systems modelling and stability investigation". У січні 2001 року на базі кафедри проводилась міжнародна конференція "Моделювання та оптимізація складних систем" (МОСС-2001), присвячена 65-річчю з дня народження Бублика Б.М. У 2004 році сумісно з фізичним факультетом організовано міжнародний німецько-український workshop з питань математичного моделювання і цифрової обробки інформації, орієнтований на молодих учених та студентів старших курсів. Міжнародний workshop "Моделювання та оптимізація складних систем" (МОСС-2006), присвячений 70-річчю з дня народження Бублика Б.М. проведений у січні 2006 року. З 1979 по 1990 роки видавався науковий збірник "Моделирование и оптимизация сложных систем".

У різний час з кафедрою МСС співпрацювали за науковою тематикою та підготовкою спеціалістів провідні українські вчені з Інституту кібернетики та інших наукових установ. Серед них — академіки: Коваленко І.М., Єрмольєв Ю.М., члени-кореспонденти: Скопецький В.В., Чикрій А.О., професори: Волкович В.Л., Гірко В.Л., Кириченко М.Ф. та інші. В різний час на кафедрі працювали — доктори наук: Кириченко М.Ф., Наконечний О.Г., Волошин О.Ф., Клименко В.Г.; кандидати наук: Ткаліч О.Ф., Сорока Р.О., Цибаньов М.В., Харченко О.Г., Ногін М.В., Федорченко І.С., Ляшко В.І., Слабоспицький О.С., Ковальський І.П., Виноградська А.В., Заславський В.А., Зінько П.М., Волкович С.В., Позняков Ю.М., Навродський В.О., Григоров А.В., Примак М.М., Страшнов І.В., Стадник О.І., Кузміна Н.М., Івохін Є.В. та інші. Випускники кафедри очолюють провідні наукові установи, кафедри вузів України, всі вони гідно представляють наукову школу МСС.

Провідні науковці кафедри працюють експертами Вищої атестаційної комісії України, є членами Спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Кафедра підтримує наукові контакти з Йєльським університетом (Нью Хевен, США), Університетом ім. Масарика та Технічним університетом (Брно, Чехія), Німецьким національним дослідницьким центром комп'ютерних наук GMD (Санкт-Августин, Німеччина), Математичним інститутом (Обервольфах, Німеччина).

Кафедра МСС завжди зберігатиме світлу пам'ять про професора Бублика Б.М., Кириченка М.Ф., доцентів Невідомського О.І., Мечетного В.С., к.т.н. Кобиляцького Б.А.