Дисертації

Докторські дисертації

 1. Кириченко М.Ф.  Исследование задач устойчивости и стабилизации движения при ограниченных возмущениях,  фіз.-мат.  1973
 2. Гірко В.Л.  Спектральная теория случайных матриц,  фіз.-мат.  1978
 3. Наконечний О.Г.  Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь з частинними похідними,  фіз.-мат.  1981
 4. Гаращенко Ф.Г.  Разработка численных методов исследования устойчивости и их применение к оптимизации динамических пучков,  тех.  1984
 5. Омаров А.Б.  Решение начально-краевых задач теплопроводности в конусе, усеченном сферами,  фіз.-мат.  1986
 6. Клименко В.П.  Принципы построения и реализация систем программного обеспечения ЭВМ с аппаратной поддержкой языков высшего уровня,  фіз.-мат.  1990
 7. Мольченко Л.В.  Нелинейные задачи магнитоупругости токонесущих пластин и оболочек,  фіз.-мат.  1990
 8. Волошин О.Ф.  Схемы последовательного анализа вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем,  фіз.-мат.  1991
 9. Хусаінов Д.Я.  Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем,  фіз.-мат.  1991
 10. Мірзоахметов Ф.  Прикладные модели и методы управления производством,  фіз.-мат.  1991
 11. Фоменко А.В.  Приближенное решение позиционных задач оптимального управления и дифференциальных игр,  фіз.-мат.  1992
 12. Подлипенко Ю.К.  Крайові задачі теорії дифракції в деяких областях з некомпактними границями,  фіз.-мат.  1993
 13. Бейко І.В.  Построение математических моделей для исследования причинно-следственных зависимостей в условиях неполных данных,  фіз.-мат.  1993
 14. Данілов В.Я.  Математичні моделі та методи оптимізації в гідроакустиці,  фіз.-мат.  1993
 15. Ясинський В.К.  Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонівських збурень,  фіз.-мат.  1993
 16. Костильова  Л.,     фіз.-мат.  1994
 17. Капустян В.О.  Оптимальное ограниченное управление сингулярно-возмущенными системами с распределенными параметрами,  фіз.-мат.  1994
 18. Носач В.В.,     фіз.-мат.  1994
 19. Черняк С.І.  Розробка принципів побудови та синтезу алгоритмічного забезпечення багатоканальних оптико-електронних систем авіаційного та наземного базування,  фіз.-мат.  1995
 20. Мазко О.Г.  Узагальнені рівняння Ляпунова і його застосування в задачах стійкості та локалізації спектра,  фіз.-мат.  1995
 21. Акбаров Д.Е.  Оптимізаційні задачі для об'єктів, що описуються системами нелінійних операторних рівнянь з рівняннями типу Гаммерштейна,  фіз.-мат.  1998
 22. Стоян В.А.  Моделювання та аналіз загальних розв’язків задач керування та спостереження для динамічних систем з роздподіленими параметрами,  фіз.-мат.  1999
 23. Крак Ю.В.  Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем,  фіз.-мат.  1999
 24. Ляшенко Б.М.  Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач,  фіз.-мат.  2003
 25. Пічкур В.В.  Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості,  фіз.-мат.  2006
 26. Снитюк В.Є.  Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності,  тех.  2009
 27. Мостовий В.C.  Моделі систем моніторингу геофізичних полів,  фіз.-мат.  2012

Кандидатські дисертації

 1. Данілов В.Я.
 2. Невідомський О.І.
 3. Харченко І.І.
 4. Славова Т.І.
 5. Сіддіков Б.М.
 6. Черняк С.Г.
 7. Федорченко І.С.
 8. Хархун Г.І.
 9. Ляшенко Б.М.
 10. Увгун Л.
 11. Лобок О.П.
 12. Семенюк Ю.В.
 13. Лепеха М.П.
 14. Мольченко Л.В.
 15. Циганкова Л.А.
 16. Гаращенко Ф.Г.
 17. Матвієнко В.Г.
 18. Клименко В.Г.
 19. Шкіль Н.М.
 20. Ляшко В.І.
 21. Слабоспицький О.С.
 22. Анісімова З.П.
 23. Ковальський І.П.
 24. Кудін Г.І.
 25. Крак Ю.В.
 26. Лепеха П.П.
 27. Довбиш І.
 28. Григоров А.В.
 29. Левошич О.Л.
 30. Синіцина Р.
 31. Владімірова Г.І.
 32. Мередов М.
 33. Аджубей Л.Т.
 34. Навродський В.О.
 35. Харченко О.Г.
 36. Цулая А.В.
 37. Страшнов І.В.
 38. Панталієнко Л.А.
 39. Волошин О.Ф.
 40. Барсук В.І.
 41. Лісункин О.Г.
 42. Армандо Г.
 43. Ясинський В.В.
 44. Зінько П.М.
 45. Костильова В.Д.
 46. Циганок Л.В.
 47. Шпортюк З.М.
 48. Копець В.М.
 49. Ковальова О.М.
 50. Івохін Є.В.
 51. Юнькова О.А.
 52. Кожаметов А.К.
 53. Нечаєва І.Г.
 54. Жуйкова А.Г.
 55. Верченко П.І.
 56. Яшкір О.В.
 57. Недєва Ц.Х.
 58. Глушкова О.В.
 59. Ле-Динь-Фунг
 60. Мірзоахмедов Ф.М.
 61. Виноградська А.В.
 62. Абдужабаров А.
 63. Носач В.І
 64. Заславський В.А.
 65. Доленко Г.А.
 66. Міщенко В.В.
 67. Поздняков Ю.
 68. Бондарчук Ю.В.
 69. Хусаінов Д.Я.
 70. Примак М.М.
 71. Кім-Бен-Су
 72. Гірко В.Л.
 73. Руснак М.
 74. Омаров А.
 75. Шатирко А.В.
 76. Осипчук М.В.
 77. Терьошина Т.Б.
 78. Бичков О.С.
 79. Кулян В.Р.
 80. Стаднік О.І.
 81. Важенін О.Н.
 82. Загаєцька О.А.
 83. Мойко В.В.
 84. Щирба В.
 85. Третьякова Л.
 86. Аль-Бейн Мухаммед Валі
 87. Давидов В.Ф.
 88. Марценюк В.П.
 89. Мустафієва Р.
 90. Павлюченко О.Г.
 91. Куценко І.А.
 92. Пічкур В.В.
 93. Петрович В.М.
 94. Башняков О.М.
 95. Волкович С.М.
 96. Франчук О.В.
 97. Загородній Ю.В.
 98. Войтенко В.В.
 99. Косаревська Н.В.
 100. Верченко А.П.
 101. Бендіткіс Д.Б.
 102. Волянський К.Ю.
 103. Чорней Н.Б.
 104. Киращук Д.Д.
 105. Бармак О.В.
 106. Бєлоусова Н.Б.
 107. Рутицька В.В.
 108. Хітько І.В.
 109. Поліщук О.А.
 110. Грицай І.В.
 111. Зваридчук В.Б.
 112. Бублик С.Б.
 113. Коварж І.В.
 114. Кузьмич О.І.
 115. Волощук С.Д.
 116. Чикрій К.А.
 117. Сопронюк Є.Ф.
 118. Стеля І.О.
 119. Бойко Т.М.
 120. Антосяк П.П.
 121. Ліндер Я.М.
 122. Новікова В.В.
 123. Сасонкіна М.С.
 124. Страхов Є.М.
 125. Тернов А.С.
 126. Загваздін О.С.
 127. Кухаренко О.В.
 128. Шаркаді М.М.
 129. Корлюк О.С.
 130. Двірничук К.В.
 131. Кобзар А.Ю.
 132. Дегтяр О.С.
 133. Гальчина Н.І.
 134. Лавер В.О.
 135. Сопронюк О.Л.