Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Наукова робота кафедри

Докторські дисертації

1 Кириченко М.Ф. Исследование задач устойчивости и стабилизации движения при ограниченных возмущениях фіз.-мат. 1973
2 Гірко В.Л. Спектральная теория случайных матриц фіз.-мат. 1978
3 Наконечний О.Г. Мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язків рівнянь з частинними похідними фіз.-мат. 1981
4 Гаращенко Ф.Г. Разработка численных методов исследования устойчивости и их применение к оптимизации динамических пучков тех. 1984
5 Омаров А.Б. Решение начально-краевых задач теплопроводности в конусе, усеченном сферами фіз.-мат. 1986
6 Клименко В.П. Принципы построения и реализация систем программного обеспечения ЭВМ с аппаратной поддержкой языков высшего уровня фіз.-мат. 1990
7 Мольченко Л.В. Нелинейные задачи магнитоупругости токонесущих пластин и оболочек фіз.-мат. 1990
8 Волошин О.Ф. Схемы последовательного анализа вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем фіз.-мат. 1991
9 Хусаінов Д.Я. Построение и оптимизация характеристик устойчивости динамических систем фіз.-мат. 1991
10 Мірзоахметов Ф. Прикладные модели и методы управления производством фіз.-мат. 1991
11 Фоменко А.В. Приближенное решение позиционных задач оптимального управления и дифференциальных игр фіз.-мат. 1992
12 Подлипенко Ю.К. Крайові задачі теорії дифракції в деяких областях з некомпактними границями фіз.-мат. 1993
13 Бейко І.В. Построение математических моделей для исследования причинно-следственных зависимостей в условиях неполных данных фіз.-мат. 1993
14 Данілов В.Я. Математичні моделі та методи оптимізації в гідроакустиці фіз.-мат. 1993
15 Ясинський В.К. Математичні методи дослідження стійкості стохастичних систем з післядією при наявності пуассонівських збурень фіз.-мат. 1993
16 Костильова  Л.   фіз.-мат. 1994
17 Капустян В.О. Оптимальное ограниченное управление сингулярно-возмущенными системами с распределенными параметрами фіз.-мат. 1994
18 Носач В.В.   фіз.-мат. 1994
19 Черняк С.І. Розробка принципів побудови та синтезу алгоритмічного забезпечення багатоканальних оптико-електронних систем авіаційного та наземного базування фіз.-мат. 1995
20 Мазко О.Г. Узагальнені рівняння Ляпунова і його застосування в задачах стійкості та локалізації спектра фіз.-мат. 1995
21 Акбаров Д.Е. Оптимізаційні задачі для об'єктів, що описуються системами нелінійних операторних рівнянь з рівняннями типу Гаммерштейна фіз.-мат. 1998
22 Стоян В.А. Моделювання та аналіз загальних розв’язків задач керування та спостереження для динамічних систем з роздподіленими параметрами фіз.-мат. 1999
23 Крак Ю.В. Розробка оптимізаційних методів дослідження складних маніпуляційних систем фіз.-мат. 1999
24 Ляшенко Б.М. Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач фіз.-мат. 2003
25 Пічкур В.В. Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості фіз.-мат. 2006
26 Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності техн. 2009
27 Мостовий В.C. Моделі систем моніторингу геофізичних полів фіз.-мат. 2012

 

Кандидатські дисертації

1. Данілов В.Я. 2. Невідомський О.І. 3. Харченко І.І.
4. Славова Т.І. 5. Сіддіков Б.М. 6. Черняк С.Г.
7. Федорченко І.С. 8. Хархун Г.І. 9. Ляшенко Б.М.
10. Увгун Л. 11. Лобок О.П. 12. Семенюк Ю.В.
13. Лепеха М.П. 14. Мольченко Л.В. 15. Циганкова Л.А.
16. Гаращенко Ф.Г. 17. Матвієнко В.Г. 18. Клименко В.Г.
19. Шкіль Н.М. 20. Ляшко В.І. 21. Слабоспицький О.С.
22. Анісімова З.П. 23. Ковальський І.П. 24. Кудін Г.І.
25. Крак Ю.В. 26. Лепеха П.П. 27. Довбиш І.
28. Григоров А.В. 29. Левошич О.Л. 30. Синіцина Р.
31. Владімірова Г.І. 32. Мередов М. 33. Аджубей Л.Т.
34. Навродський В.О. 35. Харченко О.Г. 36. Цулая А.В.
37. Страшнов І.В. 38. Панталієнко Л.А. 39. Волошин О.Ф.
40. Барсук В.І. 41. Лісункин О.Г. 42. Армандо Г.
43. Ясинський В.В. 44. Зінько П.М. 45. Костильова В.Д.
46. Циганок Л.В. 47. Шпортюк З.М. 48. Копець В.М.
49. Ковальова О.М. 50. Івохін Є.В. 51. Юнькова О.А.
52. Кожаметов А.К. 53. Нечаєва І.Г. 54. Жуйкова А.Г.
55. Верченко П.І. 56. Яшкір О.В. 57. Недєва Ц.Х.
58. Глушкова О.В. 59. Ле-Динь-Фунг 60. Мірзоахмедов Ф.М.
61. Виноградська А.В. 62. Абдужабаров А. 63. Носач В.І
64. Заславський В.А. 65. Доленко Г.А. 66. Міщенко В.В.
67. Поздняков Ю. 68. Бондарчук Ю.В. 69. Хусаінов Д.Я.
70. Примак М.М. 71. Кім-Бен-Су 72. Гірко В.Л.
73. Руснак М. 74. Омаров А. 75. Шатирко А.В.
76. Осипчук М.В. 77. Терьошина Т.Б. 78. Бичков О.С.
79. Кулян В.Р. 80. Стаднік О.І. 81. Важенін О.Н.
82. Загаєцька О.А. 83. Мойко В.В. 84. Щирба В.
85. Третьякова Л. 86. Аль-Бейн Мухаммед Валі 87. Давидов В.Ф.
88. Марценюк В.П. 89. Мустафієва Р. 90. Павлюченко О.Г.
91. Куценко І.А. 92. Пічкур В.В. 93. Петрович В.М.
94. Башняков О.М. 95. Волкович С.М. 96. Франчук О.В.
97. Загородній Ю.В. 98. Войтенко В.В. 99. Косаревська Н.В.
100. Верченко А.П. 101. Бендіткіс Д.Б. 102. Волянський К.Ю.
102. Чорней Н.Б. 103. Киращук Д.Д. 104. Бармак О.В.
105. Бєлоусова Н.Б. 106. Рутицька В.В. 107. Хітько І.В.
108. Поліщук О.А. 109. Грицай І.В. 110. Зваридчук В.Б.
111. Бублик С.Б. 112. Коварж І.В. 113. Кузьмич О.І.
114. Волощук С.Д. 115. Чикрій К.А. 116. Сопронюк Є.Ф.
117. Стеля І.О. 118. Бойко Т.М. 119. Антосяк П.П.
120. Ліндер Я.М. 121. Новікова В.В. 122. Сасонкіна М.С.
123. Страхов Є.М. 124. Тернов А.С. 125. Загваздін О.С.
126. Кухаренко О.В. 127. Шаркаді М.М. 128. Корлюк О.С.
129. Двірничук К.В. 130. Кобзар А.Ю. 131. Дегтяр О.С.
132.  Гальчина Н.І. 133. Лавер В.О. 134. Сопронюк О.Л.
     

 

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.