Теми курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт

3-й курс

Науковий керівник Васін П.О.

 1. Методи Монти-Карла для розпізнавання сигналу серед шумів.
 2. Моделювання сонячної системи.
 3. Течія навколо стаціонарної перешкоди.

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Нечітка задача розподілу ресурсів.

Науковий керівник Волощук С.Д.

 1. Ймовірнісні моделі у фінансах.
 2. Лінійні динамічні моделі в економіці.
 3. Моделювання просторово розподілених систем з неперервними та дискретними спостереженнями.

Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Моделі екологічної економіки.
 2. Нечіткі моделі розподілу.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Застосування внутрішніх та зовнішніх критеріїв при аналізі даних.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Пошук аналогів у зображенні.
 2. Термінальне керування дискретними системами.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Адаптивний підхід конструювання керування в системах.
 2. Диференціальні рівняння з розривною правою частиною.
 3. Задача оцінки стану за спостереженнями в системах керування.

Науковий керівник Покутний О.О.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.
 2. Керування матричними системами зв'язаних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).
 3. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).
 4. Матрична система зв'язаних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Аналітичний огляд методів дослідження алгебраїчних нерівностей та перспективи їх узагальнення на інтегральні і функціональні нерівності.
 2. Економічна модель Леонтьєва-Форда в умовах невизначеності.
 3. Математичне моделювання лінійних динамічних систем за неповноти інформації про їх зовнішньодинамічний стан.

Науковий керівник Троценко Я.П.

 1. Моделювання поширення акустичних хвиль у неканонічних областях.
 2. Моделювання поширення акустичних хвиль у хвилеводах.
 3. Пряме чисельне моделювання течії нестисливої рідини.
 4. Чисельне моделювання задач механіки суцільного середовища.

Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Дослідження динаміки в математичних моделях озброєння Ланкастера (чисельне моделювання).
 2. Оптимізація оцінки області стійкості атрактора Лоренца (квадратичні системи).
 3. Оцінка області стійкості різницевих квадратичних систем.

Науковий керівник Черній Д.І.

 1. Моделі розповсюдження інформації в соціальних мережах.
 2. Моделювання відривної течії рідини навколо перешкоди довільної форми.
 3. Моделювання двовимірних течій в областях з вільними межами.
 4. Моделювання двовимірних течій в областях з рухомими межами.
 5. Моделювання динаміки системи вихорів в обмеженої області.
 6. Моделювання циркуляційної течії навколо системи вихорів.
 7. Побудова нелійних моделей динамічної системи «Наука – освіта - інновації».

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Застосування нечіткої логіки до експертних оцінок в економічних задачах.
 2. Модель конкуренції двох фірм на одному ринку.
 3. Огляд моделей соціально-економічного характеру, які враховують відхилення аргументу.
 4. Цифрова обробка сигналів.

Бакалаври

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Нечітка рівновага Неша.
 2. Прийняття рішень у нечітко заданому середовищі.

Науковий керівник Волощук С.Д.

 1. Задача керування грошовими накопиченнями групи сімей.
 2. Задача керування динамікою вартості опціону.
 3. Задача переведення системи керування з точки в точку в умовах нечіткості.

Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Нечітке моделювання еколого-економічної взаємодії.
 2. Нечіткі моделі поведінки фірми.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Застосування методів штучного інтелекту при прийнятті рішень на фондовому ринку.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Оптимізація багатовимірних модальних регуляторів.
 2. Реставрація нечітких зображень.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Властивості дисипативних систем.
 2. Метод демпфування в задачах керування.

Науковий керівник Покутний О.О.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в нейронних мережах.
 2. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.
 3. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Математичне моделювання динаміки просторово розподілених параболічних систем.
 2. Математичне моделювання лінійних динамічних систем за наявності обмежень на їх стан та зовнішньо динамічні збурення.

Науковий керівник Троценко Я.П.

 1. Моделювання поширення звуку у плоскому хвилеводі з вигинами.
 2. Моделювання поширення звуку у циліндричному хвилеводі змінного перерізу.

Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Двовимірна модель нейродинаміки з післядією (чисельне моделювання).
 2. Дослідження впливу післядії в математичних моделях динаміки захворювань (SIR-моделях).
 3. Збіжність математичних моделей нейродинаміки, що описуються різницевими системами.

Науковий керівник Черній Д.І.

 1. Задача коливання рідини з вільною межею відокремлення середовищ в області довільної форми.
 2. Математичне моделювання розповсюдження збурень вздовж вільної межи відокремлення середовищ.
 3. Моделювання двовимірних течій в областях з вільними межами.
 4. Моделювання динаміки утворення кумулятивного струменю.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Деякі приклади застосування правил нечіткого виводу.
 2. Перетворення Фур’є у цифровій обробці сигналів.
 3. Фільтрація у цифровій обробці сигналів.

Магістри 1-го року навчання

Магістри 2-го року навчання

Науковий керівник Бєгун  В.В.

 1. Моделювання виникнення та розвитку небезпечних процесів пожеж у функціонуванні об’єктів КІ.
 2. Розробка алгоритмів, моделей, програмного забезпечення для оцінки ризиків об’єктів критичної інфраструктури (КІ). (До відома – перелік об’єктів КІ затверджено урядовими документами – це об’єкти енергетики, об’єкти підвищеної небезпеки, важливі об’єкт
 3. Розробка інтерактивних електронних паспортів ризику територій на основі документальних даних (детального опису території та об’єктів, небезпек тощо) та ГІС технологій.
 4. Розробка моделі оцінка територіального ризику від декількох джерел техногенних небезпек на основі ГІС технологій.
 5. Розробка моделі оцінки ризиків великих торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) (багатоповерхових, взірець «Гулівер» чи великої площі, таких як «Лавина»).
 6. Розробка моделі оцінки ризиків магістральних трубопроводів з небезпечними компонентами.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Розвиток методів технічного аналізу.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Стійкість і стабілізація диференціальних включень.

Науковий керівник Покутний О.О.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в нейронних мережах.
 2. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності.

Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Оптимізація умов збіжності моделей нейродинаміки (різницевих та з післядією).

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Моделі соціально-економічних процесів з часовим відхиленням.