Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Навчальний процес кафедри

Теми курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт


3-й курс

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Моделювання ринку праці в Україні.
 2. Нечіткі моделі розподілу ресурсів.


Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Моделі та методи аналізу чутливості деяких параметричних систем.


Науковий керівник Гуляницький Л.Ф.

 1. Математичні моделі і методи комбінаторної оптимізації в обчислювальній біології.


Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Макромоделі еколого-економічної взаємодії.


Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Оптимізація ризиків інвестиційних операцій.


Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Пошук об'єктів на зображенні.


Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Стабілізація систем керування на основі другого методу Ляпунова.


Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Систематизація та узагальнення програмних засобів математичного моделювання лінійних динамічних систем.


Науковий керівник Харченко І.І.

 1. Моделювання динаміки пучків.


Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Математичні моделі динаміки в економіці.


Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Побудова структурних схем систем керування.Бакалаври

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Моделювання ринку праці на основі нечітких моделей.


Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Розробка програмно-алгоритмічного комплексу для розв'язування траєкторних задач структурно-параметричної оптимізації.


Науковий керівник Гуляницький Л.Ф.

 1. Розробка та аналіз алгоритмів оптимізації мурашиними колоніями.


Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Розробка та аналіз індикаторів у технічному аналізі.
 2. Розробка та застосування методів фундаментального аналізу.


Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Модальні регулятори з мінімальною чутливістю.
 2. Термінальне керування лінійними дискретними системами з фазовими обмеженнями.


Науковий керівник Мостовий В.С.

 1. Оцінка опціону американського типу методом Лунгштафа-Шварця.


Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Застосування методів другого порядку до параметричної оптимізації систем.
 2. Практична стійкість дискретних систем.


Науковий керівник Харченко І.І.

 1. Методи візуалізації динаміки заряджених частинок.


Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Якісний аналіз слабко-нелінійних систем спеціального виду.Магістри 1-го року навчання

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Аналіз чутливості параметричних систем зі зміною вимірності фазового простору.


Науковий керівник Гуляницький Л.Ф.

 1. Оптимізація рішень з використанням групових експертних оцінок.(Дипломна робота).


Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Методи оцінювання ризику в банківському секторі економіки.


Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Алгоритм пошуку зображення з урахуванням кута повороту.
 2. Оптимальне термінальне керування пучком траєкторій лінійними системами.


Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Інформаційна система дослідження моделей бойових дій.


Науковий керівник Яценко В.О.

 1. Оптимізаційний підхід до реконструкції динамічної системи із хаотичною поведінкою.(Дипломна робота).Магістри 2-го року навчання

Науковий керівник Гуляницький Л.Ф.

 1. Річний прогноз підприемства з врахуванням факторів впливу.


Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Задача моделювання динаміки ринкової вартості опціона.
 2. Задачі динамічного моделювання фондового ринку.


Науковий керівник Мостовий В.С.

 1. Обчислення параметрів стокової моделі методом Васичека.


Науковий керівник Харченко І.І.

 1. Модифікація методів негладкої оптимізації для задач розрахунку динаміки пучків.


Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Дослідження динаміки процесу захворювань.
 2. Побудова оцінок збіжності в моделях нейромереж.


Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Якісний аналіз просторових трубопровідних систем.


Науковий керівник Яценко В.О.

 1. Навігація всередині приміщень з використанням сенсорів мобільних пристроїв.
 2. Розробка алгоритмів знаходження людських облич на цифровому зображенні.


Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.