Теми курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт

3-й курс

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Нечітка модель виробництва.
 2. Нечітка модель споживання.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Моделі та методи аналізу чутливості деяких параметричних систем.
 2. Стабілізація динамічних систем до якості практичної стійкості.
 3. Створення програмно-алгоритмічного комплексу для розв'язання траєкторних задач структурно-параметричної оптимізації.

Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Моделювання технологічних змін еколого-економічної системи.
 2. Технологічні зміни балансової моделі в умовах Паризької угоди.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Метод нейромереж і приклади його застосування.
 2. Методи фундаментального аналізу при інвестуванні у цінні папери.
 3. Оптимізація ризиків інвестиційних операцій.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Пошук об'єктів в зображенні.
 2. Реставрація зображень.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Керованість з множини початкових станів на термінальну множину.
 2. Математичні моделі соціальних процесів.

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Математичні основи моделювання динаміки просторово розподілених систем.

Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Математичні моделі динаміки в економіці.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Вплив запізнювання в моделях бойових дій типу Ланчестера.
 2. Невизначеність в моделях бойових дій типу Ланчестера.

Бакалаври

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Адаптивні алгоритми розпізнавання на основи методів псевдообернення та регуляризації.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Застосування методів комп'ютерного моделювання при роз'язанні задач штучного інтеллекту.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Оптимальні багатовимірні модальні регулятори.
 2. Термінальне керування лінійними дискретними системами з фазовими обмеженнями.
 3. Чутливість модальних регуляторів для лінійних динамічних систем

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Достатні умови оптимальності в задачі синтезу.
 2. Модифікований метод розв'язування задачі орієнтації твердого тіла.
 3. Оцінка множини досяжності в класі еліпсоїдів.

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Комп'ютерно-аналітичне моделювання лінійних неповно спостережуваних динамічних систем.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Порівняльний аналіз нейромережевих методів в задачі розпізнавання текстів.

Магістри 1-го року навчання

Магістри 2-го року навчання

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Колективне прийняття рішень в умовах нечіткості.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Адаптивні алгоритми розпізнавання на основі методів псевдообернення та регуляризації.
 2. Алгоритми аналізу та оптимізації матричних параметричних систем та їх використання в задачах керування пучками траєкторій.
 3. Розробка програмних модулів системи наведення для комплексів протитанкової оборони.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Задача моделювання динаміки ринкової вартості портфеля акцій.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Оптимізація оцінок в задачі практичної стійкості.