Теми курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт

3-й курс

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Нечіткі моделі розподілу ресурсів.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Моделі та методи аналізу чутливості деяких параметричних систем.
 2. Створення програмно-алгоритмічного комплексу для розв'язання траєкторних задач структурно-параметричної оптимізації.

Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Макромоделі еколого-економічної взаємодії.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Оптимізація ризиків інвестиційних операцій.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Пошук об'єктів на зображенні.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Математична модель орієнтації мікросупутника.

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Математичні основи моделювання динаміки просторово розподілених систем.

Науковий керівник Харченко І.І.

 1. Методи динамічного програмування в задачах календарного планування.

Науковий керівник Хусаінов Д.Я.

 1. Математичні моделі динаміки в економіці.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Структурні схеми систем керування.

Бакалаври

Науковий керівник Волошин О.Ф.

 1. Моделювання ринку праці на основі нечітких моделей.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Адаптивна апроксимація сигналів за допомогою методів псевдообернення.
 2. Стабілізація динамічних систем до якості практичної стійкості.

Науковий керівник Коробова М.В.

 1. Моделювання розподілу інвестицій в соціально-економічній сфері.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Розробка та аналіз індикаторів у технічному аналізі.

Науковий керівник Матвієнко В.Т.

 1. Модальні регулятори з мінімальною чутливістю.

Науковий керівник Пічкур В.В.

 1. Задачі керування системами, що описують процес розповсюдження епідемій.

Науковий керівник Стоян В.А.

 1. Математичне моделювання не повно визначених лінійних динамічних систем.

Науковий керівник Харченко І.І.

 1. Застосування принципу Белмана в економічних задачах.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Дослідження моделей розповсюдження захворювань.

Науковий керівник Яценко В.О.

 1. Структурно-параметрична ідентифікація NARMAX моделей для прогнозування геомагнітних індексів.

Магістри 1-го року навчання

Магістри 2-го року навчання

Науковий керівник Бєгун В.В.

 1. Моделювання безпеки громадської будівлі типу СУПЕРМАРКЕТ.

Науковий керівник Гаращенко Ф.Г.

 1. Адаптивні алгоритми розпізнавання на основі методів псевдообернення та регуляризації.
 2. Алгоритми аналізу та оптимізації матричних параметричних систем та їх використання в задачах керування пучками траєкторій.

Науковий керівник Гуляницький Л.Ф.

 1. Моделювання і оптимізація траєкторій польотів групи БПЛА.

Науковий керівник Кулян В.Р.

 1. Задача моделювання динаміки ринкової вартості портфеля акцій.

Науковий керівник Мостовий В.С.

 1. Обчислення параметрів стокової моделі методом Васичека.

Науковий керівник Шатирко А.В.

 1. Стабілізація нелінійних САР нейтрального типу.