Штат

Шатирко Андрій Володимирович

photo

доцент

доктор фізико-математичних наук, доцент

a_shatyrko@univ.kiev.ua shatyrko.a@gmail.com

Освіта

1986 - факультет кібернетики Київського державного університету.
1991 - аспірантура факультету кібернетики по кафедрі моделювання складних систем.

Наукові ступені, вчені звання

1992 р. - доктор фізико-математичних наук.

2012 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Трудова діяльність

1986 – 1988 р.р. - інженер, м.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

1991 – 1995 р.р. - асистент кафедри мат.-фізики мех.-мат. ф-ту Київського університету;

2001 – 2009 р.р. - н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

2009 р. - 2012 р.р. - с.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

2007 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів

Співавтор 3 монографій, 7 підручників та посібників, біля 150 наукових робіт

Публікації:

Основні монографії, посібники, підручники:

Основні наукові роботи можна знайти у наступних авторських профілях

Профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16431535400

Профіль в ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Andrei_Shatyrko

 

Член організаційного комітету щорічної наукової конференції “Dynamical System Modeling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine (18 конференцій в 1999-2017).

Дійсний член міжнародного наукового товариства SIAM.(Товариство Індустріальної й Прикладної Математики).

Перейти до загального списку штату кафедри