Штат

Коробова Марина Віталіївна

photo

доцент

кандидат фізико-математичних наук, доцент, профорг

maryna.korobova@gmail.com

Освіта

1997 р. – факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Прикладна математика» (диплом з відзнакою);
- Український радіологічний учбовий центр, спеціальність «Радіоекологія»;

2001 р. – аспірантура факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка по кафедрі математичних методів еколого-економічних досліджень.

Наукові ступені, вчені звання


2002 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання i обчислювальні методи;

2006 р. – доцент кафедри математичних методів еколого-економічних досліджень

Досвід викладання:

З 1998 р. на факультеті кібернетики викладала нормативні курси: «Мікроекономіка», «Теорія економічного аналізу», «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів», «Макроекономіка», «Системи та методи прийняття рішень», «Математична економіка», «Математичне моделювання», «Диференціальні рівняння»; «Теорія керування та основи робототехніки»; спецкурси: «Матричний аналіз», «Динамічні оптимізаційні та балансові моделі взаємодії економіки і довкілля».

Сфера наукових інтересів

Опублікувала понад 30 наукових та 10 навчально-методичних праць (у співавторстві).

Публікації:

Перейти до загального списку штату кафедри