Новини

What is the difference between a mathematician and a philosopher? The mathematician only needs paper, pencil, and a trash bin for his work - the philosopher can do without the trash bin. 
 

 

На кафедрі проводяться заходи щодо святкування 50-річчя з дня заснування кафедри

ПРОГРАМА розвитку кафедри моделювання складних систем факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

Семінар "Моделювання та оптимізація систем з неповними даними"

Керівники: доктор тех. наук Гаращенко Ф.Г., доктор фіз.-мат.наук Наконечний О.Г.
Вчений секретар: доктор.фіз.-мат.наук Пічкур В.В.
тел. (+38-044) 259-05-31

 

 

Не заплановано.