Themes of works of bachelor, diplom, and magister

3st level

Supervisor Cherniy D.

 1. Моделі розповсюдження інформації в соціальних мережах.
 2. Моделювання відривної течії рідини навколо перешкоди довільної форми.
 3. Моделювання двовимірних течій в областях з вільними межами.
 4. Моделювання двовимірних течій в областях з рухомими межами.
 5. Моделювання динаміки системи вихорів в обмеженої області.
 6. Моделювання циркуляційної течії навколо системи вихорів.
 7. Побудова нелійних моделей динамічної системи «Наука – освіта - інновації».

Supervisor Khusainov D.

 1. Дослідження динаміки в математичних моделях озброєння Ланкастера (чисельне моделювання).
 2. Оптимізація оцінки області стійкості атрактора Лоренца (квадратичні системи).
 3. Оцінка області стійкості різницевих квадратичних систем.

Supervisor Korobova M.

 1. Моделі екологічної економіки.
 2. Нечіткі моделі розподілу.

Supervisor Kulyan V.

 1. Застосування внутрішніх та зовнішніх критеріїв при аналізі даних.

Supervisor Matvienko V.

 1. Пошук аналогів у зображенні.
 2. Термінальне керування дискретними системами.

Supervisor Pichkur V.

 1. Адаптивний підхід конструювання керування в системах.
 2. Диференціальні рівняння з розривною правою частиною.
 3. Задача оцінки стану за спостереженнями в системах керування.

Supervisor Pokutniy S.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.
 2. Керування матричними системами зв'язаних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).
 3. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).
 4. Матрична система зв'язаних рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.

Supervisor Shatyrko A.

 1. Застосування нечіткої логіки до експертних оцінок в економічних задачах.
 2. Модель конкуренції двох фірм на одному ринку.
 3. Огляд моделей соціально-економічного характеру, які враховують відхилення аргументу.
 4. Цифрова обробка сигналів.

Supervisor Stoyan V.

 1. Аналітичний огляд методів дослідження алгебраїчних нерівностей та перспективи їх узагальнення на інтегральні і функціональні нерівності.
 2. Економічна модель Леонтьєва-Форда в умовах невизначеності.
 3. Математичне моделювання лінійних динамічних систем за неповноти інформації про їх зовнішньодинамічний стан.

Supervisor Trotsenko Y.

 1. Моделювання поширення акустичних хвиль у неканонічних областях.
 2. Моделювання поширення акустичних хвиль у хвилеводах.
 3. Пряме чисельне моделювання течії нестисливої рідини.
 4. Чисельне моделювання задач механіки суцільного середовища.

Supervisor Vasin P.

 1. Методи Монти-Карла для розпізнавання сигналу серед шумів.
 2. Моделювання сонячної системи.
 3. Течія навколо стаціонарної перешкоди.

Supervisor Voloshchuk S.

 1. Ймовірнісні моделі у фінансах.
 2. Лінійні динамічні моделі в економіці.
 3. Моделювання просторово розподілених систем з неперервними та дискретними спостереженнями.

Supervisor Voloshyn O.

 1. Нечітка задача розподілу ресурсів.

Bachelors

Supervisor Cherniy D.

 1. Задача коливання рідини з вільною межею відокремлення середовищ в області довільної форми.
 2. Математичне моделювання розповсюдження збурень вздовж вільної межи відокремлення середовищ.
 3. Моделювання двовимірних течій в областях з вільними межами.
 4. Моделювання динаміки утворення кумулятивного струменю.

Supervisor Khusainov D.

 1. Двовимірна модель нейродинаміки з післядією (чисельне моделювання).
 2. Дослідження впливу післядії в математичних моделях динаміки захворювань (SIR-моделях).
 3. Збіжність математичних моделей нейродинаміки, що описуються різницевими системами.

Supervisor Korobova M.

 1. Нечітке моделювання еколого-економічної взаємодії.
 2. Нечіткі моделі поведінки фірми.

Supervisor Kulyan V.

 1. Застосування методів штучного інтелекту при прийнятті рішень на фондовому ринку.

Supervisor Matvienko V.

 1. Оптимізація багатовимірних модальних регуляторів.
 2. Реставрація нечітких зображень.

Supervisor Pichkur V.

 1. Властивості дисипативних систем.
 2. Метод демпфування в задачах керування.

Supervisor Pokutniy S.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в нейронних мережах.
 2. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в нейронних мережах.
 3. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних диференціальних рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).

Supervisor Shatyrko A.

 1. Деякі приклади застосування правил нечіткого виводу.
 2. Перетворення Фур’є у цифровій обробці сигналів.
 3. Фільтрація у цифровій обробці сигналів.

Supervisor Stoyan V.

 1. Математичне моделювання динаміки просторово розподілених параболічних систем.
 2. Математичне моделювання лінійних динамічних систем за наявності обмежень на їх стан та зовнішньо динамічні збурення.

Supervisor Trotsenko Y.

 1. Моделювання поширення звуку у плоскому хвилеводі з вигинами.
 2. Моделювання поширення звуку у циліндричному хвилеводі змінного перерізу.

Supervisor Voloshchuk S.

 1. Задача керування грошовими накопиченнями групи сімей.
 2. Задача керування динамікою вартості опціону.
 3. Задача переведення системи керування з точки в точку в умовах нечіткості.

Supervisor Voloshyn O.

 1. Нечітка рівновага Неша.
 2. Прийняття рішень у нечітко заданому середовищі.

Magisters 1st level

Magisters 2nd level

Supervisor Begun V.

 1. Моделювання виникнення та розвитку небезпечних процесів пожеж у функціонуванні об’єктів КІ.
 2. Розробка алгоритмів, моделей, програмного забезпечення для оцінки ризиків об’єктів критичної інфраструктури (КІ). (До відома – перелік об’єктів КІ затверджено урядовими документами – це об’єкти енергетики, об’єкти підвищеної небезпеки, важливі об’єкт
 3. Розробка інтерактивних електронних паспортів ризику територій на основі документальних даних (детального опису території та об’єктів, небезпек тощо) та ГІС технологій.
 4. Розробка моделі оцінка територіального ризику від декількох джерел техногенних небезпек на основі ГІС технологій.
 5. Розробка моделі оцінки ризиків великих торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) (багатоповерхових, взірець «Гулівер» чи великої площі, таких як «Лавина»).
 6. Розробка моделі оцінки ризиків магістральних трубопроводів з небезпечними компонентами.

Supervisor Khusainov D.

 1. Оптимізація умов збіжності моделей нейродинаміки (різницевих та з післядією).

Supervisor Kulyan V.

 1. Розвиток методів технічного аналізу.

Supervisor Pichkur V.

 1. Стійкість і стабілізація диференціальних включень.

Supervisor Pokutniy S.

 1. Двоточкова крайова задача для системи зв'язаних матричних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems) з імпульсним впливом. Застосування в нейронних мережах.
 2. Керування матричною крайовою задачею для системи зв'язаних різницевих рівнянь Ріккаті (interconnected systems). Застосування в задачах машинного навчання з підкріпленням (reinforcement learning).

Supervisor Shatyrko A.

 1. Моделі соціально-економічних процесів з часовим відхиленням.

Supervisor Stoyan V.

 1. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності.