CSM Resources

class matrix (C++)
Клас матриць.

 

GetData(), class GetDataManager (C++)
Ініціалізація за допомогою ini-файлів.

 

class ProgLog (C++)
Організація журналу подій (log-файлів).

 

Пакет MDS - Моделювання Динамічних систем (C++)
Інструментарій для проведення обчислювальних експериментів

 

class strio (C++)
Організація простого універсального вводу/виводу (у тому числі по мережі).

 

JEDI graphic viewer (Java)
Перегляд графіків.

 

MI - Manager of Initialization (Java)
Консоль ініціалізації.