КАФЕДРА

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра моделювання складних систем спеціалізується в області математичного моделювання, системного аналізу та оптимізіції. Завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Гаращенко Ф.Г. При кафедрі створено науково-дослідну лабораторію моделювання та оптимізації. Завідувач лабораторії — кандидат фіз.-мат. наук, доцент Кудін Г.І.

Для студентів фахівцями кафедри читаються нормативні та спеціальні курси з різних областей математичного моделювання, системного аналізу, оптимізації, програмування. При кафедрі створено студентську лабораторію з інформатики ILS. Наші випускники вміють ставити задачі, обгрунтовувати теоретичні положення, розробляти алгоритми розв'язування різних задач, створювати сучасне програмне забезпечення, проводити обчислювальний експеримент і впроваджувати його у практику.

Запрошуємо студентів та аспірантів навчатися на кафедрі моделювання складних систем, а науковців і фахівців — до співпраці з викладачами та співробітниками кафедри.