Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Матвієнко Володимир Тихонович

photoдоцент
кандидат фізико-математичних наук, доцент, вчений сектретар
matvienko.vt@gmail.com


      Народився 1 жовтня 1950 року в с.Шупики Богуславського району Київської області.

В 1968 році закінчив Богуславську середню школу.

В 1974 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю прикладна математика.

     Працював в Інституті гідромеханіки АН України, в наукових секторах Київського політехнічного інституту та Київського університету імені Тараса Шевченка.

В 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на кафедрі моделювання складних систем, науковий керівник проф. Кириченко М.Ф.

     З 1990 року – асистент кафедри загальної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а з 1993 року – доцент цієї ж кафедри. З 2003 року – доцент кафедри моделювання складних систем.

Автор понад 60 наукових праць, серед них одна монографія один підручник та 3 навчальних посібника.

     Брав активну участь у виконанні госпдоговірних та бюджетних робіт з Московським радіотехнічним інститутом, Інститутом теоретичної та експериментальної фізики РАН та Інститутом ядерних досліджень НАН України стосовно оптимального проектування прискорювачів заряджених частинок. Брав участь у створенні систем обробки гідроакустичної інформації і керування мікросупутником.

Наукові інтереси

 • Оптимальне модальне керування динамічними системами;
 • Аналіз та оптимальний синтез динамічних систем;
 • Оптимізація дискретних систем;
 • Цифрова обробка інформації.

Викладає нормативні та спеціальні курси

 • Математичне моделювання;
 • Цифрова обробка зображень;
 • Цифрова обробка інформації.

Публікації:

 • Matvienko V.TControl of Trajectories Set by Linear Dynamic Systems with Discrete Argument  // Journal of Automation and Information Sciences. − 2007. Vol. 39. − № 11. − ­­p. 4 - 10.
 • Матвиенко В.Т. Общее решение задач терминального управления и наблюдения в линейных конечномерных системах // Мехатроника, автоматизация, управление. −2006. − № 7. − С. 2 − 6. (Россия)
 • Матвієнко В.Т.  Алгоритм оптимізації модальних регуляторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, випуск № 2. − 2010. − С. 120 - 123.
 • Матвієнко В.Т. Керування дискретними системами з обмеженнями на траєкторії системи / XIX Intern. Conference "Problems of decision making under Uncertainties" (PDMU-2012), Abstracts, April 23-27, 2012, Mukachevo, Ukraine. - C. 169.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І.  Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки заряджених пучків / Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С. 57.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування // ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, May 29 - 31, 2013, Kiev. - P.79.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Моделювання та оптимізація динаміки заряджених пучків як задача практичної стійкості // Современные проблемы прикладной математики, информатики, автоматизации, управления: Материалы 3-го международного научно-технического семинара, г. Севастополь: ИПИ РАН, 2013. - С. 211 -221.
 • Дегтяр О.С., Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Яценко В.О.  Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, вип. 2, 2014. - С. 118 - 123.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Оптимізація динаміки заряджених пучків / Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 17 - 21 березня 2014, м. Харків. - С. 47.
 • Матвієнко В.Т. Синтез багатовимірних регуляторів / ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – P. 123.
 • Матвієнко В.Т. Оптимізація термінального керування для дискретних систем / Thesis of International XVII Conference "Dynamical systems modeling and stability. Modeling and stability", May 27 - 29, Kyiv,  2015. - C. 192. 
 • Матвієнко В.Т., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В., Харченко В.В.   Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 271 с.
 • Матвієнко В.Т. Модальні регулятори з мінімальною чутливістю /  Thesis of International XXVІ Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2015), May 11 - 15, Skhidnytsia, Ukraine, 2015. – С. 106.
 • Гаращенко Ф.Г. Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І.  Диференціальні рівняння,  варіаційного числення та їх застосування : навч. посіб. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – 271 с.
 • Kharchenko I.I., Matvienko V.T. Dynamic system parameter’s optimization by mathematical modeling methods / Thesis of  ХXVIII International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2016), Abstracts,  August 25–30. Brno, Czech Republic. P. 62 – 63.
 • Матвієнко В.Т.  Модальні регулятори з мінімальною функцією чутливості / Thesis of International XVIII Conference "Dynamical Systems Modelling and stability Investigation" (DSMI'2017), Abstracts, May 24 - 26, 2017. Вид-во: "Інформаційно-аналітичне агенство". - С.169. 
 • Matvienko V.T., Kharchenko I.I., Adjubey L.T. Simulation of the motion of the ion beams and optimization of linear accelarator's / Thesis of  ХXIX International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2017), Abstracts,  May 10–13, 2017. Mukachevo, Ukraine. P. 145.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Адаптивная аппроксимация сигналов // Мехатроника, автоматика, управлениею.– 2018. – № 3.  (Подано до друку) – С. 34-37.

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.