Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Пічкур Володимир Володимирович

photoдоцент
доктор фізико-математичних наук, доцент
vpichkur@gmail.com


Освіта

1991 р.–1996 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. Спеціальність Прикладна математика. Диплом з відзнакою;

1996 р.–1999 р. аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

2003 р.–2006 р. докторантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Наукові ступені

1999 р. -  кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (науковий керівник проф. Гаращенко Ф.Г.). 
2006 р. -  доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень (науковий консультант проф. Гаращенко Ф.Г.).

Вчене звання

2012 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Відзнаки і гранти

2007 р. - лауреат Премії Президента України для молодих вчених;

2007 р. - грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених МОН України;

2007 р. - лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Досвід викладання

Нормативні  і спеціальні курси: "Теорія керування", "Проблеми багатозначного аналізу", "Конструктивні методи теорії керування", "Методи негладкої оптимізації".

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації

1. Ліндер Ярослав Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

2. Страхов Євген Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.01.09 - варіаційне числення та теорія оптимального керування;

3. Сасонкіна Марія Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.01.09 - варіаційне числення та теорія оптимального керування.

Онлайн навчання

http://mss.unicyb.kiev.ua/exam/

Сфера наукових інтересів

Багатозначний аналіз, теорія диференціальних рівнянь, теорія диференціальних включень, практична стійкість, теорія оптимального керування.

Основні наукові праці

1. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. – К.: Київський університет. - 2008. – 383 с.

2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. - 197 с.

3. Пічкур В.В. Дослідження задач практичної стійкості диференціальних включень. - К.: Київський університет, 2005. - 141 с.

4. Fedor G. Garashchenko, Vladimir V. Pichkur. On Properties of Maximal Set of External Practical Stability of Discrete Systems// Journal of Automation and Information Sciences.  -2016. Volume 48, Issue 3. - P. 46-53.

5. Пічкур В.В., Башняков О.М. Задача синтезу в теорії керування: Навчальний посібник. - К.: Вид-во "Сталь", 2012. - 116 с.

6. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Прикладні задачі теорії стійкості. –К.: Київський університет. -2014. –143 с.

7. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем: Навчальний посібник. - К.: Київський університет, 2003. - 113 с.

8. Pichkur V. V.,  Sasonkina M. S. Maximum set of initial conditions for the problem of weak practical stability of a discrete inclusion // Journal of Mathematical Sciences: Volume 194, Issue 4 (2013), Page 414 - 425.

9. Pichkur V.V., Sasonkina M.S. Practical stabilization of discrete control systems // International Journal of Pure and Applied Mathematics. - 2012. - Volume 81, № 6. PP. 877 - 884.

10. Пічкур В.В., Страхов Є.М. Достатні умови оптимальності в задачі структурно-параметричної оптимізації / Таврический вестник информатики и математики. - № 1, 2012. - С. 77 - 87.

11. Linder Ya.N., Pichkur V.V. Conditions of Weak Practical Stability of Differential Inclusions with Impulse Impact// Journal of Automation and Information Sciences.  -2011. Volume 43, Issue 11. - P. 57-65

12. A.N. Bashnyakov , V.V. Pichkur, I.V. Hitko  On Maximal Initial Data Set in Problems of Practical Stability of Discrete System // Journal of Automation and Information Sciences.  - 2011. Volume 43, Issue 3. - P. 1 - 8.

13. Пічкур В.В., Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. - К.: "Київський університет", 2015. - 271 с. 

14. Garashchenko Fedor G., Pichkur Vladimir V. On Properties of Maximal Set on External PracticalStability of Discrete Systems //Journal of Automation and Information Sciences. – Begell House, 2016. Volume 48, issue 3. – P. 46 - 53.

15. Пічкур В.В., Башняков О.М., Поліщук О.А. Про метод адаптивної ідентифікації параметрів з використанням матриці чутливості  / Thesis of International XVIII Conference "Dynamical Systems Modelling and stability Investigation" (DSMI'2017), Abstracts, May 24 - 26, 2017. Вид-во: "Інформаційно-аналітичне агенство". - С.158. 

16. Pichkur V.V. On practical stability of differential inclusions using Lyapunov functions // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (DCDS-B), 2017. Volume 22.

Number 5. - P. 1977 -1986. doi: 10.3934/dcdsb.2017116

17. Пічкур В.В., Страхов Є.М., Таірова М.С. Про практичну стійкість і параметричну оптимізацію дискретно-неперервних систем / VI міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта", червень 5 - 7, 2017. - С.30.

 
 

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.