Штат

Кудін Григорій Іванович

photo

завідувач лабораторії

кандидат фізико-математичних наук, доцент

kudin@unicyb.kiev.ua

Освіта

1968 р. - механіко-математичний факультет Київського державного університету;

1970 р. - аспірантура механіко-математичного факультету на кафедрі математичної фізики.

Наукові ступені, вчені звання

1971 р. - асистент кафедри моделювання складних систем;

1975 р. - кандидат фізико-математичних наук;

1971 р. - старший викладач кафедри моделювання складних систем;

1978 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Трудова діяльність

1983 р. - 1999 р. - с.н.с., завідувач сектору математичного забезпечення лабораторії "Моделювання та оптимізації";

1999 р. - завідувач лабораторії "Моделювання та оптимізації";

2001 р. - заступник декана факультету кібернетики.

Сфера наукових інтересів

Під керівництвом Кудіна Г.І. виконано 5 госпдоговірних тем, захищена 1 кандидатська дисертація.

140 наукових праць.

Публікації:

 1. Бублик С.Б , Кудін Г.І. Задачі керування лінійними системами з дискретним аргументом і крайовими умовами // Вісник Київського університету. – Серія: фізико-математичні науки. – 2005. – № 3. – С. 200 – 207.
 2. Кириченко М.Ф., Кудін Г.І. Вариации псевдообратных и проекционных матриц при возмущении элементов исходной матрицы // Проблемы управления и информатики. – 2009.– № 3 – С. 7 – 20.
 3. Кириченко М.Ф., Кудін Г.І. Анализ и синтез систем классификации сигналов средствами возмущений псевдообратных и проекционных операци // Кибернетика и системный анализ. – 2009.–№ 4.– С.124 -135.
 4. Волошин О.В., Кудін Г.І. Об оптимальных решениях модели Леонтьэва при нечетко заданных параметрах критериальной функции / IV Міжнародна школа-семінар "Теорія прийняття рішень", Ужгород, 29.09.- 04.10.2008 р., Праці школи-семінару, 2008. – C. 100 - 103.
 5. Кудін Г.І., Кобилінська Н.Г., Судовцова В.С. Моделювання фізико-хімічних властивостей багато - комплектних сплавів //XVIII International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2011), Abstracts, September 19-23, 2011. Yalta, Ukraine, 2011. – С. 152.
 6. Кудін Г.І. До питання про диференційованість псевдообернених матриць / Thesis of International Conference "Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability" May 25-27, Kyiv, 2011. – С. 94.
 7. Крак Ю.В., Кудін Г.І. Застосування методів розділення векторів ознак гіперплощиною в задачах розпізнавання елементів //Вісник Київського університету. Серія: фіз. - мат. науки. Вип. 2, 2012. – С. 192 - 198.
 8. Кудін Г.И. Термодинамические свойства жидких сплавов системы NI - Y //Украинский химический журнал. - 2012, № 8. – С. 100 - 103.
 9. Кудін Г.І., Судовцова В.С. Прогнозування термодинамічних властивостей розплавів / XVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts, September 23 - 27, 2013. Yalta-Foros, Ukraine. - 2013. – P. 131.
 10. Кудін Г.І., Соломянюк І.Г. Оптимізація полосної класифікації цифрової інформації / ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12 - 16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 170.
 11. Кудін Г.І., Кудін В.І., Онищенко А.М. Аналіз мезоекономічної структури виробництва в умовах скорочення емісій парникових газів / VII Міжнародна школа – семінар "Теорія прийняття рішень", м. Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2014. – C. 274 - 276.
 12. Крак Ю.В., Кудін Г.І., Соломянюк І.Г. Класифікація дактилем методом смугової віддільності / VIІ Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" імені академіка І.І. Ляшка, 9 – 10 жовтня 2014р., м. Київ). – Матеріали конференції. – К: КНУ, 2014. – С. 61.
 13. Ю.В.Крак, Г.І.Кудін, А.В.Ізотов, І.Г.Соломянюк. Класифікація дактилем української дактильної абетки / Дванадцята всеукраїнська міжнародна конференція "Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів" УКРОБРАЗ’2014, 15 – 19 листопада 2014 р., м. Київ, Україна. Праці. – Київ: УAcОІРО. – 2014. – С. 20 - 22.
 14. Ю. Крак, Г. Кудин, И. Соломянюк. Метод линейной полосной классификации сложноразделимых дактилем украинского жестового языка / KDS 2014 – ITHEA ISS Joint International Events on Informatics. Winter Session, September 8-13, 2014. Abstracts. Sofia, Bolgaria. – 2014. – P. 13.
 15. Кудін Г.І., Кобилінська Н.Г., Кудін В.Г., Судавцова В.С. Моделювання фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сплавів/ XХIХ Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2017), Abstracts, May 10 - 13, 2017, Mukachevo, Ukraine, 2017. – p. 162.
 16. Гаращенко Ф.Г., Кудин Г.И. Задачи классификации средствами псевдообращения: преобразование пространства признаков, влияние возмущенной исходной информации / Гаращенко Ф.Г., Кудин Г.И. // Проблемы управления и информатики. – 2018. – № 2. – С.66 - 77.
 17. Кудин Г.И., Крак Ю.В. Многомерное шкалирование средствами псевдо обратных операций // Кибернетика и системный анализ. - 2018. -№ 6. (Прийнято  до друку).
 18. Kudin G.I., Zinko T.P. Hyperlanes clusters in spaces vectors /XХXII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2017), Abstracts, August 24 - 30, 2018, Brno, Czech Republic, 2018. – P. 76-77.
 19. Kudin G., Krak Iu. Optimal synthesis of the features vectors for data classification /XХXII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2017), Abstracts, August 24 - 30, 2018, Brno, Czech Republic, 2018. – P. 76-77.

Перейти до загального списку штату кафедри