Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Хусаінов Денис Ях'євич

photoпрофесор
доктор фізико-математичних наук, професор
dkh@unicyb.kiev.ua d.y.khysainov@gmail.com


Освіта

1969 - механіко-математичний факультет Київського державного університету.
1971 - 1974 - аспірантура факультету кібернетики.

 Наукові ступені, вчені звання

1975 р. - кандидат фізико-математичних наук.
1971 - 1977 р.р. - асистент кафедри моделювання складних систем.
1977 - 1979 р.р. - старший викладач кафедри моделювання складних систем.
1979 - 1993 р.р. - доцент кафедри моделювання складних систем.
1992 р. - доктор фізико-математичних наук.
1993 р. - професор кафедри моделювання складних систем.
2002 - 2003 р.р. - "Кращий викладач університету".

 Сфера наукових інтересів

проблеми стійкості, керованості та оптимізації динамічних систем, що описуються диференціальними рівняннями, різницевими рівняннями та функціонально- диференціальними рівняннями.

Одержані результати з таких напрямів:

 • використання прямого методу Ляпунова при дослідженні розв'язків функціонально- диференціальних систем з запізнюванням та нейтрального типів;
 • розробка методу оптимальних функцій Ляпунова та функціоналів Ляпунова- Красовського для оцінки перехідних процесів, розв'язків систем, що описуються диференціальними, різницевими та диференціально-різницевими рівняннями;
 • розробка методів модального керування в різницевих та диференціально-різницевих системах з запізнюванням та нейтрального типів.

Соросівський доцент (1998). Ювілейна срібна медаль (Чехія, 1999). Ювілейна золота медаль (Чехія, 2006).

Під керівництвом проф. Д.Я. Хусаінова захищено 20 кандидатські дисертації.

6 навчальних посібників, 3 монографії, понад 200 наукових робіт.

Публікації:

 • Шатырко А.В., Диблик Й., Хусаинов Д.Я., Баштинец Я. Сходимость процессов нейродинамики в модели Хопфилда / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаинов // Штучний інтелект. – 2018. (Подано до друку) – № 1. –С. 77-89.
 • Хусаинов Д.Я., Диблик Й., Баштинец Я., Шатырко А.В. Исследование динамики одной слабонелинейной системы с запаздыванием // Проблемы управления и информатики. – 2018. –№ 1. – С. 22-37.
 • Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Основи нелінійної динаміки.Навчальний посібник: - ВПЦ "Київський університет". - К., 2017. - 160 с.
 • Хусаінов Д.Я., Камратов С. Использование второго метода Ляпунова при исследовании квадратичных систем / Thesis of International XVIII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 24-26, Kyiv, 2017. – С. 46.
 • Хусаінов Д.Я., Гаркуша Н.І., Пужа Б., Навотка В. Оцінка збіжності розв'язків нелінійної системи з післядією в околі точки спокою // Вісник Київського  університету. Сер.: Фізико-математичні науки.  – 2016. – Вип. 2. – С. 141 - 146. (ISSN 1812 - 5409)
 • Khusainov D.Ya., Bastinec J., Diblik J. Exponential stability of perturbed linear discrete systems // Advances in Difference Equations, Springer Verlag, 2016. - Vol. 2016, issue 1, December 2016, Article number 2, DOI: 10.1186/s13662-015-0738-6. - pp. 1 - 20. (ISSN 16871839)
 • Khusainov D.Ya., Shaturko A. On the Interval Stability of Weak-Nonlinear Control Systems with Aftereffect // Scientific World Journal, 2016. Volume 2016 (2016), Article ID 6490826, 8 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6490826
 • Khusainov D.Ya., Marttynyk A.A., Chernienko V.A. Integral estimates of solutions to nonlinear systems and their applications // Nonlinear Dynamics and Systems Theory, InforMath Publishing Group, 2016. - Volume 2016, issue 1. - pp. 1 - 11. (ISSN 1562 - 8353)
 • Khusainov D.Y., Bastinec J., Diblik J., Sirenko A.S. Exponential stability of linear systems with contant coefficients and single delay // Applied Mathematics Letters, Elsevier, 2016.  - Volume 51, January 2016. - pp. 68 – 73. http://dx.doi.org/10/1016/j.aml.2015.07.008
 • Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya. The qualitative analysis of Lur’e-type control systems with uncertainty conditions / XXVIII International Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2016). Abstr. Brno. Czech Republic, 2016. - P. 103 - 104.
 • Xусаинов Д., Диблик Й., Ружичкова М. Линейные динамические системы с последействием. Представление решений, устойчивость, управление, стабилизация: Монография. - Киев: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. ГП Информационно-аналитическое агенство, 2015. - 252 с.
 • Khusainov D.Ya., Sirenko A.  Stability investigation of a nonlinear network models describing the dynamics of neural networks / "Mathematica. informacni technologie a aplicovane vedy" (MITAV-2015): тези доповідей, 18 - 19 червня 2015 р., Brno, Czech Republic. - Brno, 2015. - P. 47.  
 • Khusainov D.Ya., Pokojovy M., Racke R. Linear Heat Equation with Delay: 1LL – Posedness VS. Well-Posedness and Long-Time Behavior / Thesis of International XVII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 27-29, Kyiv, 2015. – С. 20.
 • Khusainov D.Ya., Pokojvy M. Solving the Linear 1D Thermoelasticity Equations with Pure Delay / International Journal of Mathematics and Mathematics Sciences. Vol.2015. Article ID 479267, 11 pages, Recived 27 Oktober 2014, Accepted 03 January 2015, 44 - 54 p. 
 • Shatyrko A., R. van Nooijen, Kolechkina A., Khysainov D.Ya. Stabilization of Neutral Type Indirect Control Systems to Absolute Stability State //Advances in Difference Equations, 2015. 2015.64 DOI 10.11.86/S 13662-015-0405-y.
 • D.Ya Khysainov, Diblik J., Bastinec J., Sirenko A.S.  Stability and exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay / Applied Mathematics and Conputation, Volume 269, 15 Oktober 2015. - pp. 9 - 16. DOI: 10.1016/j.amc 2015.07.037.
 • Bastinec J., Diblik J., Khusainov D., Sirenko A. Stability and convergence of linear discrete systems with delay / Conference of Differential and Difference Equations and Applications, Abstracts, Jasna, Slovak Republik, June 23-27, 2014. – pp. 9.
 • Хусаінов Д.Я., Шакотько Т.І., Сіренко А.С. Про один підхід до дослідження стійкості моделі нейронних мереж з запізненням другим методом Ляпунова // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, вип. 4, 2014, с. 232 – 238.
 • Khusainov D., Bastinec J., Demchenko H. Heat equation with delay optimal control / Conference of Differential and Difference Equations and Applications, Abstracts, Jasna, Slovak Republik, June 23 - 27, 2014. – pp.30 – 31.
 • Bastinec J., Demchenko H., Khusainov D. Ytat process optimal control / Сonference MITAV-2014, Klub University obrany v Brne, Czekh Republik, 19 - 20 cervna, 2014. – pp. 7.
 • Khusainov D.Ya., Azizbekov E.I. Representation of Solutions to a Linear Wave Equation with a Constant Delay in Boht Lower and Higherst Order Terms / Mathematics and ICT application sphere. New training technologies. Conference. Ganca Dovlat University, Azerbajan, Part 1, June 05-06, 2014. –   pp. 34 – 38.
 • Khusainov D. Construction on Exect Control for a One Dimensional Heat Equation with Delay / 10-th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, July 7 -11, 2014, Universidad de Madrid, Spain. – рр. 513.
 • Хусаінов Д.Я., Сіренко А.С. Об устойчивости линейных систем с переключениями // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика 2014, с. 44 – 49.
 • Khusainov D.Ya., Pokojovy M., Azizbekov E.I. Construction of Exact Control fpr a One- Dimansional Equation with Constant Delay // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2014, № 1 (115).  – C.76 – 87.
 • Хусаинов Д.Я., Азизбеков Э.И. Оптимальное управление процессами теплопроводности с последействием / VII Міжнародна конференція імені академіка Івана Івановича Ляшка. – Матеріали конференції, Київ, 9 - 10 жовтня 2014. – С.109.
 • Азизбеков Э.И., Хусаинов Д.Я. Итерационный метод нахождения решений уравнения с запаздыванием / Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування. – Матеріали конференції, 21 - 24 травня, Слов’янськ, Україна, 2014. – С.5 – 6.
 • Хусаинов Д.Я., Покойовый М.В., Азизбеков Э.И. Оптимальное управление процессами теплопроводности с последействием / Международная конференция "Метод функций Ляпунова и его приложения", MFL - 2014, Тезисы докладов, Крым, Алушта, 15 - 20 сентября 2014. – С. 38-39.
 • Khusainov D.Ya., Shatyrko O.A., Dzhalladova I.A. Modelling processes of population dynamics // Вісник Київського  університету. Сер.: Кібернетика.  – 2014. – Вип. 1. – С. 101 - 106.
 • Хусаинов Д.Я., Баштинец Я., Демченко Г.A. Оптимальне керування процесом нагрівання без запізнення // Вісник Київського  університету. Сер.: Kібернетика.  – 2014. – Вип. 1. – С. 203 - 206.
 • Хусаінов Д.Я., Мановицька Д.О. Аналіз моделі процесу розповсюдження захворювання / Thesis of  ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts,  September 23-27, 2013. Yalta-Foros, Ukraine. - 2013. – P. 138.
 • Хусаинов Д.Я., Азизбеков Э.И. Об одном уравнении теплопроводности с запаздыванием / Міжнародна математична конференція «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М.Самойленка, 12-14 червня 2013, Слов’янськ, 2013. - С.37-38.
 • Хусаїнов Д.Я.  Оценки сходимости решений систем с запаздыванием, полученные с использованием второго метода Ляпунова / Thesis of  ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, Kyiv, May 29 - 31, 2013. - P.138.
 • Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією. Навчальний посібник. – К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2012. – 73 с.
 • Khusainov D., Kukharenko O., Diblik J. Representation of the Solution for Linear System of Delay Equations with Distributed Parameters // Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 12(3), 2012. – P. 251 - 268.
 • Khusainov D., Svoboda Z., Diblik J. Solution of the First Boundary-Value Problem for a System of Autonomous Second-Order Linear Partial Differential Equations of Parabolic Type with a Single Delay // Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012), – Article ID 219040, – 27 pages. – doi:10.1155/2012/219040.
 • Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Моделювання динамічних систем. Навчальний посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 135 с.
 • Хусаинов Д.Я., Шатырко А.В. Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова. // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. – Вып. 166. – С. 3 - 4.
 • Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Дослідження абсолютної нерівномірної інтервальної стійкості систем нейтрального типу методом функцій Ляпунова.  //Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2011. – Т. 8, № 2. – С. 276 - 291.
 • Шатирко А.В., Хусаинов Д.Я., Диблик Й., Баштинец Я., Риволова А. Оценки возмущений интервальных нелинейных систем непрямого регулирования нейтрального типа // Проблемы управления и информатики. – 2011,  № 1. – С. 15-29.
 • Хусаинов Д.Я., Мусатенко І.В. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2010. – 159 с.
 • Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В. Умови абсолютної інтервальної стійкості різницевих систем із запізнюванням //Вісник Київського  університету. Сер.: Кібернетика.  – 2010. – Вип. 10. – С. 34-47.
 • Хусаинов Д.Я., Шатырко А.В. Исследование абсолютной устойчивости разностных систем с запаздыванием вторым методом Ляпунова // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010, Вип. 4(103). – С. 118-126.
 • Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya.,Diblik J., Bastinec J., Rivolova A. Estimates of perturbation of nonlinear indirect interval control system of neutral type // Journal of automation and information science. – 2011, Vol. 43, Iss.7, P. 61-75.
 • Кухаренко О., Хусаінов Д., Верейкіна М. Зображення розв’язку систем коливання із запізнюванням у вигляді ряду //Вісник Київського  університету. Сер.: Кібернетика. – 2010, – Вип.10.  – С. 15-21.
 • Diblik J., Khusainov D.Ya., Grytsay I. V., Zmarda Z. Stability of Nonlinear Autonomous Quadratic Discrete Systens in the Critical Case // Hindawi Publishing Corporation. Discrete Dynamics in Nature and Societe 2010, Article ID 539087, 23 pages. doi:10.1155/2010/539087.

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.