Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Харченко Ігор Іванович

photoдоцент
кандидат технічних наук, доцент
ihar@unicyb.kiev.ua


Освіта

1975 - факультет кібернетики Київського державного університету.
1978 - аспірантура факультету кібернетики на кафедрі моделювання складних систем.

Наукові ступені, вчені звання

1983 р. - кандидат технічних наук.
1995 р. - старший науковий співробітник.
2005 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Трудова діяльність

1969 - 1971 р.р. - механік лабораторії газотурбобудування механіко- математичного факультету.

1976 р. - м.н.с. лабораторії моделювання та оптимізації.

1984 р. - старший науковий співробітник.

1996 - 1999 р.р. - зав. лабораторії моделювання та оптимізації НДЧ.

1999 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

2006 - 2010 р.р. -  заступник декана з навчально-методичної роботи.

2011 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів

 • моделювання динаміки заряджених частинок  в прискорювачах
 • розробка чисельних методів структурно-параметричної оптимізації для негладких систем керування;
 • чисельні методи недиференційованої оптимізації;
 • комп'ютерна графіка;
 • задачі варіаційного числення;
 • функціональний аналіз.

Відповідальний виконавець спільних наукових розробок з Московським радіотехнічним інститутом, Інститутом теоретичної та експериментальної фізики РАН та Інститутом ядерних досліджень НАН України, прикладних та фундаментальних досліджень у рамках проектів ДКНТ України.

Понад 80 наукових праць, 1 підручник, 3 навчальних посібників, 2 колективні монографії.

Публікації:

 • Кудін В.І., Кудін Г.І., Харченко І.І. Дослідження умов практичної стійкості траєкторії оптимізаційної задачі на багатогранній множині при збуреннях / Intern. Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2011), Abstracts, Skhidnytsia. May 23-27, 2011. – С. 98-99.

 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки  заряджених пучків / Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С. 57.

 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування / Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", May 29 - 31, 2013, Kyiv. - P.79.

 • Грищенко О.Ю., Харченко І.І. Чисельне моделювання процесів динаміки в'язкої теплопровідної рідини / Матеріали VI наукової конференції імені академіка І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", 5,6 вересня  2013, Kиїв. - С. 107.

 • Харченко І.І., Загородня Г.О.  Варіаційні принципи при моделюванні динаміки пучків та використання методів негладкої оптимізації у прискорювачах / Матеріали VI наукової конференції імені академіка І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", 5,6 вересня  2013, Kиїв. - С. 205.

 • Харченко І.І., Удовенко А.А.  Візуалізація динаміки пучків та оптимізація параметрів лінійного прискорювача методами недиференційованої оптимізації // Thesis of  ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts,  September 23-27, 2013. Yalta-Foros, Ukraine. - 2013. – P. 137.

 • Гаращенко Ф.Г. Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І.  Диференціальні рівняння,  варіаційного числення та їх застосування: навч. посіб. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – 271 с.

 • Харченко І.І. Стратегія розвитку наукових досліджень та оптимізація навчального процесу  (до 80-річчя з дня народження видатного вченого, члена-кореспондента НАН України, професора Київського національного університету, заслуженого працівника освіти Бориса Миколайовича Бублика) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. - ВПЦ: "Київський університет". 2015, №. 4. - С.187–192.

 • Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І.  Науковий тандем – запорука творчої співпраці та успіхів / Proceedings of the Fifth Internationalnal Conference on “Informatics and computer technics problems” (PICT–2016), 21–24 May, 2016, Chernivtsi, Ukraine. – P. 8 – 14.

 • Kharchenko I.I., Matvienko V.T. Dynamic system parameter’s optimization by mathematical modeling methods / Thesis of  ХXVIII International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2016), Abstracts,  August 25–30. Brno, Czech Republic. P. 62 – 63.

 • Kharchenko I.I., Matvienko V.T.,Adjubey L.T. Simulation of the motion of the ion beams and optimization of linear accelarator's / Thesis of  ХXIX International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2017), Abstracts,  May 10–13, 2017. Mukachevo, Ukraine. P. 145.

 Громадська робота


Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.