Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Стоян Володимир Антонович

photoпрофесор
доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України
v_a_stoyan@ukr.net


Освіта

1963 – Красносільська СШ Бершадського району Вінницької області з золотою медаллю.
1969 – механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
1969 – 1971 – аспірантура механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Наукові ступені, вчені звання

1975 р. – кандидат фізико-математичних наук;

1999 р. – доктор фізико-математичних наук;

1981 р. – доцент кафедри моделювання складних систем;

2000 р. – професор кафедри моделювання складних систем;

2004 р. - Відмінник освіти України;

2010 р. - академік АН Вищої школи Ураїни;

2011 р. - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сфера наукових інтересів

 • математичне моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан;
 • проблеми керування динамікою лінійно розподілених просторово-часових процесів в умовах неповноти даних про їх початково-крайовий стан;
 • ідентифікаційні методи побудови лінійних, псевдолінійних та нелінійних моделей динаміки розподілених просторово-часових процесів;
 • дослідження динаміки нелінійних просторово-часових систем;
 • програмна реалізація методів математичного моделювання динаміки розподілених просторово-часових систем.

Під керівництвом проф. В.А. Стояна захищено 5 кандидатські дисертації. 24 вересня 2015 р. - відзнака Ярослава Мудрого АН ВШ України.

Автор понад 200 наукових праць, 6 монографій та низки навчально-методичних видань для студентів та абітурієнтів.

Публікації:

 • Стоян В.А. О трехмерных интегральных математических моделях динамики толстых упругих плит // Кибернетика и системный анализ. - 2018. - № 2. - С. 68-77.

 

 • Стоян В.А. Методи лінійної алгебри в задачах дослідження деяких класів нелінійних дискретно перетворюючих систем. І. Мультиплікативно нелінійні системи // Кибернетика и системный анализ. - 2018. - № 4. - С. (Здана до друку).
 • Стоян В.А. Методи лінійної алгебри в задачах дослідження деяких класів нелінійних дискретно перетворюючих систем. ІІ. Системи з адитивно виділеною нелінійністю // Кибернетика и системный анализ. 2018. - № 5. - С. (Здана до друку).
 • Стоян В.А., Даниш С.Т. До побудови інтегральних математичних моделей диференціально визначених просторово розподілених векторно-динамічних систем / Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, м. Луцьк – Київ, Україна, 7 - 10 жовтня 2017 р., Київ: Т. 2. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. - С. 146 – 150 (ISBN 978-617-7021-58-1).
 • Стоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем. Навчальний посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 127 с.
 • Стоян В.А., Даниш С.Т. О математических моделях динамики трехмерных упругих тел. Часть I. Тела с непрерывно наблюдаемым начально-краевым состоянием //Проблемы управления и информатики, 2017. № 2. - С. 37 - 44. 
 • Стоян В.А., Даниш С.Т. О математических моделях динамики трехмерных упругих тел. Часть II. Тела с дискретно наблюдаемым начально-краевым состоянием // Проблемы управления и информатики. 2017. № 3. - 7 С.
 • Стоян В.А., Даниш С.Т.  Про математичне моделювання розв'язку тривимірної задачі динамічної теорії пружності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, 2017. - № 3. - 7 С.
 • Стоян В.А. О задачах управления динамикой неполно опредёленных трехмерных упругих тел. Часть I. Случай непрерывно заданного желаемого состояния // Кибернетика и системный анализ, 2017. - № 2. -  7 С.  
 • Стоян В.А. О задачах управления динамикой неполно опредёленных трехмерных упругих тел. Часть II. Случай дискретно заданного желаемого состояния // Кибернетика и системный анализ, 2017. - № 3. -  7 С.  
 • Стоян В.А. О трёхмерных интегральных математических моделях динамики толстых упругих плит. // Кибернетика и системный анализ, 2017. - № 3. -  7 С.  
 • Стоян В.А., Даниш С.Т. Про математичні моделі динаміки тривимірних пружних тіл /Thesis of International XVIII Conference "Dynamical Systems Modelling and stability Investigation" (DSMI'2017), Abstracts, May 24 - 26, 2017. Вид-во: "Інформаційно-аналітичне агенство". - С.64. 
 • Стоян В.А., Даниш С.Т. Методи псевдо інверсної алгебри в задачах математичного моделювання динаміки неповно визначених пружних тіл /Thesis of International XXIX Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMUI'2017), Abstracts, May 10 - 13, 2017, Mukachevo, Ukraine. - С.187. 
 • Стоян В.А. Методи математичного моделювання в задачах динаміки товстих пружних плит. Монографія. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2016. - 277 с.
 • Cтоян В.А., Двірничук К.В. Методы псевдоинверсной алгебры в задачах идентификации состояния толстых упругих плит //Кибернетика и системый анализ, 2016. № 3. - 117 - 129.
 • Стоян В.А. Математичне моделювання лінійних, квазілінійних і нелінійних динамічних систем. - К.: ВПЦ «Київський університет». – 2011, 320 с.
 • Стоян В.А. О некоторых результатах математического моделирования решений задач управления динамикой пространственно пространственно распределенных процессов  //Проблемы управления и информатики, 2015. № 6. - С. 78 - 88. 
 • Стоян В.А. О некоторых результатах математического моделирования динамики не полностью наблюдаемых пространственно распределенных систем //Кибернетика и системный анализ, 2015. № 5. - С. 79 - 94. 
 • Скопецький В.В., Стоян В.А., Зваридчук В.Б. Математичне моделювання динаміки розподілених просторово-часових процесів. - К.: Вид-во «Сталь». – 2009, 316 с.
 • Скопецький В.В., Стоян В.А., Кривонос Ю. Г. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки систем з розподіленими параметрами. - К.: Вид-во «Наукова думка». – 2001, 361 с.

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.