Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Шатирко Андрій Володимирович

photoдоцент
кандидат фізико-математичних наук, доцент
a_shatyrko@mail.ru a_shatyrko@univ.kiev.ua shaturko.a@gmail.com


Освіта

1986 - факультет кібернетики Київського державного університету.
1991 - аспірантура факультету кібернетики по кафедрі моделювання складних систем.

Наукові ступені, вчені звання

1992 р. - кандидат фізико-математичних наук.

2012 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Трудова діяльність

1986  – 1988 р.р. -  інженер, м.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

1991 – 1995 р.р. -  асистент кафедри мат.-фізики мех.-мат. ф-ту Київського університету;

2001 – 2009 р.р. - н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

2009 р. - 2012 р.р. - с.н.с. лабораторії "Моделювання та оптимізації" ф-ту кібернетики;

2007 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів

 • дослідження проблем якісного аналізу, стійкості, керування, оптимізації складних динамічних систем в умовах невизначеності, що описуються в термінах нелінійних диференціальних, функціонально-диференціальних, різницевих рівнянь з відхиленням аргументу на основі застосування апарату методів Ляпунова.

Співавтор 3 монографій, 4 навчальних посібників, 1 електронного курсу дистанційного навчання, понад 100 наукових робіт.

Публікації:

 • Шатырко А.В., Диблик Й., Хусаинов Д.Я., Баштинец Я. Сходимость процессов нейродинамики в модели Хопфилда / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаинов // Штучний інтелект. – 2018. (Подано до друку) – № 1. –С. 77-89.
 • Хусаинов Д.Я., Диблик Й., Баштинец Я., Шатырко А.В. Исследование динамики одной слабонелинейной системы с запаздыванием // Проблемы управления и информатики. – 2018. –№ 1. – С. 22-37.
 • Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки.Навчальний посібник: - ВПЦ "Київський університет". - К., 2017. - 160 с.
 • Shatyrko A. Some aspects of application direct Lyapunov method to qualitative analysis of Lur'e type control systems / XVIII International  Conference “DSMSI-2017”. Abstr., May 24 - 26, 2017, Kiev, Ukraine. 2017. - P. 38.
 • Мазурик Р.В., Шатирко А.В. Моделювання динамічної поведінки надземних переходів магістральних газопроводів при проходженні діагностичних та очисных поршныв / XVIII International  Conference “DSMSI-2017”. Abstr., May 24 - 26, 2017, Kiev, Ukraine. 2017. - P. 92.
 • Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya. The qualitative analysis of Lur’e-type control systems with uncertainty conditions / XXVIII International Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2016). Abstr. Brno. Czech Republic, 2016. - P. 103 - 104.
 • Shatyrko A. Different Approaches of Direct Lyapunov method in Qualitative Analysis of Nonlinear Retarded type FDE / Conference MITAV-2016. Abstr., Brno, Czech Republic, 2016. - P. 46. (ISBN 978-80-7231-464-5)
 • Shatyrko A., R. van Nooijen, Kolechkina A., Khysainov D.Ya. Stabilization of Neutral Type Indirect Control Systems to Absolute Stability State // Advances in Difference Equations, 2015. 2015.64 DOI 10.11.86/S 13662-015-0405-y.
 • Шатирко А.В., Kрак Ю.В. Теорія керування для інформатиків. Підручник. ВПЦ Київський ун-т. – Київ. – 2015. – 175 с.
 • Дем’яненко О.М., Шатирко А.В. Інформаційна система якісного дослідження моделей бойових дій / II Міжнародна науково практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" (IT&I), 8 -10 листопада, 2015. Київ. - C. 204 - 206.
 • Мазурик Р.В., Шатирко А.В. Дослідження напружено-деформованого стану просторових трубопровідних систем / XVII International  Conference “DSMSI-2015”. Abstr. Kiev, Ukraine. 2015. - P. 169.
 • Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання, які функціонують в умовах невизначеності / Thesis of International XXVІ Conference “Problem of decision making under uncertainties” (PDMU-2015), May 11 - 15, Skhidnytsia, Ukraine, 2015. – С. 140.
 • Шатирко А.В. Прямий метод Ляпунова в проблемі абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання з відхиленням аргументу / Thesis of International XVII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 27-29, Kyiv. 2015.– С. 63.
 • Shatyrko A. Optimization method of absolute stability conditions constructing for nonlinear direct control systems / Conference MITAV-2014. Abstr., Brno, Czech Republic, 2014. – P. 49. ISBN 978-80-7231-961-9.
 • Shatyrko A. Optimization method of absolute stability conditions constructing for nonlinear direct control systems / Post-conference proceedings of selected papers extended version MITAV-2014.  Brno, Czech Republic, 2014. P.97 -104. ISBN 978-80-7231-978-8.
 •  Shatyrko A. An optimization approach to absolute stability problem of Lurie-type control systems / Conference CDDEA-2014. Abstr., Jasna, Slovak Republic, 2014. – P. 50. ISBN 978-80-554-0885-9.
 • Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я., Харченко І.І. Оптимізаційний підхід до проблеми абсолютної стійкості нелінійних систем регулювання / VII Міжнародна конференція імені академіка Івана Івановича Ляшка, Київ, 9 - 10 жовтня 2014. Матеріали конференції. – С.112.
 • Шатырко А.В. Дослідження стійкості та побудова оцінок слабко нелінійних функціонально-диференціальних систем спеціального вигляду / Міжнародна математична конференція. ДРОМФМ – 2014. Матеріали конф., Київ. – C. 139.
 • Шатырко А.В. Абсолютная интервальная устойчивость систем регулирования нейтрального типа // Доповіді НАНУ, 2011, № 2. –С. 18 - 23.
 • Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya., Diblik J, Bastinec J, Rivolova A. Estimates of perturbation of nonlinear indirect interval control system of neutral type // Journal of automation and information science. – 2011. Vol.43, Iss.1, P.13 - 28.
 • Shatyrko A.V., Khusainov D.Ya. Investigation of Absolute Stability of Nonlinear Systems of Special Kind with Aftereffect by Lyapunov Functions Method // Journal of automation and information science. – 2011. Vol. 43, Iss.7. - P. 61 - 75.
 • Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Дослідження абсолютної рівномірної стійкості систем регулювання з післядією методом функцій Ляпунова // Вісник Київ. ун-ту. Кібернетика. Вип.11, 2011. – С. 51 - 58.
 • Шатырко А.В., Хусаинов Д.Я. Исследование абсолютной интервальной равномерной устойчивости систем нейтрального типа методом функций Ляпунова // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011. Вып.166. - С. 3 - 14.
 •  Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я Дослідження абсолютної нерівномірної інтервальної стійкості систем нейтрального типу методом функцій Ляпунова. Зб. праць Ін-ту математики НАН України. // Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – 2011. Т.8, № 2. – С. 276 - 291.
 • Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Моделювання динамічних систем: Навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. –136 с.
 •  Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією. Навчальний посібник. Київ: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 73 с.
 • Шатырко А.В. Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова// Доповіді НАНУ – 2012, №5. –С.43 - 48.
 • Шатирко А.В. Стабілізація в системах непрямого регулювання методом функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип.1, 2012. –С.243 – 246.
 • Шатирко А.В. Стабілізація в системах прямого з запізнюванням за допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Фіз.-мат. науки. Вип.2, 2012. С.217 – 221.
 • Shatyrko A. Stabilization in Lurie-type nonlinear control systems by Lyapunov-Krasovsky's functional / Abstracts. Conference CDDEA - 2012. Terchova, Slovak Republic, 2012. - P. 47 - 48.
 • Shatyrko A. Absolute stability of control systems described by differential eguations / Abstrects & Titles. 6-th European Congress of Mathematics. Krakow, Poland, 2012. - P. 74.

Член організаційного комітету щорічної наукової конференції  “Dynamical System Modeling and Stability Investigation”, Kyiv, Ukraine (18 конференцій в 1999-2017).

Дійсний член міжнародного наукового товариства SIAM.


Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.