Штат

Стеля Ігор Олегович

photo

молодший науковий співробітник

кандидат технічних наук

igor.stelia@gmail.com

Освіта

У 2006 р. закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом спеціаліста з прикладної математики. В 2006 р. - 2009 р. аспірантура з відривом від виробництва на факультеті кіберенетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на звання кандидата технічних наук під керівництвом проф. Крака Ю.В., спеціальність 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Посада

2010 р. - молодший науковий співробітник.

Відзнаки

2013 р. - лауреат Премії НАН України для молодих учених і студентів за цикл робіт "Розробка методологічних та математичних засад інформаційних технологій широкого призначення".

Сфера наукових інтересів

Понад 30 наукових праць.

Публікації:

Перейти до загального списку штату кафедри