Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Кулян Віктор Романович

photoдоцент
кандидат технічних наук, доцент
v.kulyan@gmail.com


Освіта

1985 - факультет кібернетики Київського державного університету.
1987 - 1993 працював на посадах інженера, м.н.с., н.с., с.н.с. в лабораторії моделювання та оптимізації Київського університету імені Тараса Шевченка.
1993 - аспірантура факультету кібернетики по кафедрі моделювання складних систем.

 Наукові ступені, вчені звання

1993 р. - кандидат технічних наук.
2001 р. - доцент кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів

 • математичні методи ідентифікації систем;
 • моделювання лінійних та нелінійних процесів в економіці;
 • розробка методів та алгоритмів для оцінювання адекватності математичних моделей;
 • чисельні методи в задачах математичного моделювання;
 • розробка нових методів математичного моделювання та застосування  їх до задач фінансового аналізу.

Участь у розробці фундаментальних та прикладних досліджень у рамках проектів ДКНТ України.

Автор понад 40 наукових праць, 3 навчальних посібників.

Публікації:

 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Юнькова Е.А., Петрович В.Н. Двукретериальная задача оптимальной диверсификации портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, О.О. Юнькова, В.М.Петрович // Проблемы управления и информатики. –2018.  (Подано до друку) – № 4. – С. 124-135.
 • Кулян В.Р., Юнькова О.О. Диверсифікація портфеля акцій на основі розвязання задачі двокритеріальної оптимізації  / Thesis of International XVIII Conference "Dynamical systems modelling and investigation/ Modeling and stability", May 24 - 26, Kyiv, 2017. - C. 64.
 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций //Ж.: Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 4. – С.124 -135.
 • Кулян В.Р., Юнькова О.О. Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів  / Thesis of International XVII Conference "Dynamical systems modelling and investigation/ Modeling and stability", May 27 - 29, Kyiv, 2015. - C. 190. 
 • Кулян В.Р., Юнькова О.О., Прокопюк О.С.  Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки., вип. 4, 2014. - С. 242 - 246. 
 • Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів.Навчальний посібник. К.: "Київський університет", 2014. - 112 с.
 • Кулян В.Р., Юнькова О.О., Рутицька В.В. Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій / ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties”(PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 123.
 • Кулян В.Р., Рутицька В.В., Юнькова О.О. Про побудову допустимої множини параметрів математичної моделі. / Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, May 29 - 31, 2013, Kyiv. - P.101.
 • Кулян В.Р., Рутицька В.В. Курс лекцій "Математичне моделювання і оптимізація соціально-економічних процесів". Електронний навчальний посібник на навчальному сервері КНУ - Moodle 195.68.210.50/moodle, 2012.
 • Кулян В.Р., Юнькова О.О., Рутицька В.В. Математичне моделювання і оптимізація фінансово-економічних процесів". Електронний навчальний посібник на навчальному сервері КНУ - Moodle 195.68.210.50/moodle, 2012.
 • Гаращенко Ф.Г. , Кулян В.Р., Солошенко Ю.И. Задача о построении математической модели динамического хеджирования. // Кибернетика и вычислительная техника. - № 187. - 2012.
 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций. //Проблемы управления и информатики. - № 6. - 2011. - C.109 -119.

Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.