Штат

Пичкур Владимир Владимирович

photo

доцент

доктор физико-математических наук, доцент

vpichkur@gmail.com

Образование

1991 –1996 г.г. Киевский национальний университет имені Тараса Шевченко, факультет кибернетики. Специальность Прикладная математика. Диплом с отличием;

1996 – 1999 г.г. аспирантура Киевского национального университета имені Тараса Шевченко, факультет кибернетики, специальность 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений.

2003 – 2006 г.г. докторантура Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, факультет кибернетики, специальность 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений.

Ученые степени

1999 г. - кандидат физико-математических наук, специальность 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений (научный руководитель проф. Гаращенко Ф.Г.).
2006 г. - доктор физико-математических наук, специальность 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений (научный консультант проф. Гаращенко Ф.Г.).

 

Ученое звание

2012 г. - доцент кафедры моделирования сложных систем.

Отличия и гранты

2007 г. - лауреат Премии Президента Украины молодых ученых;

2007 г. - Грант Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых МОН Украины

2007 г. - лауреат Премии имени Тараса Шевченко Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Опыт преподавания

Нормативные и специальные курсы: "Теория управления"; "Проблемы многозначного анализа", "Конструктивные методы теории управления", "Методы негладкой оптимизации";

 

Подготовка специалистов высшей квалификации

1. Линдер Ярослав Николаевич, кандидат физико-математических наук, специальность 01.05.04 - системный анализ и теория оптимальных решений;

2. Страхов Евгений Михайлович, кандидат физико-математических наук, специальность 01.01.09 - вариационное исчисление и теория оптимального управления;

3. Сасонкина Мария Сергеевна, кандидат физико-математических наук, специальность 01.01.09 - вариационное исчисление и теория оптимального управления.

Онлайн обучение

http://mss.unicyb.kiev.ua/exam/

Сфера научных интересов

Многозначный анализ, теория дифференциальных уравнений, теория дифференциальных включений, практическая устойчивость, теория оптимального управления.

Основные научные труды

1. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. – К.: Київський університет. - 2008. – 383 с.

2. Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем. - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2000. - 197 с.

3. Пічкур В.В. Дослідження задач практичної стійкості диференціальних включень. - К.: Київський університет, 2005. - 141 с.

4. Volodymyr Pichkur. On practical stability of differential inclusions using Lyapunov functions // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (DCDS-B). Volume 22, Number 5, 2017. pp. 1977-1986.

5. Fedor G. Garashchenko, Vladimir V. Pichkur. On Properties of Maximal Set of External Practical Stability of Discrete Systems// Journal of Automation and Information Sciences. -2016. Volume 48, Issue 3. - P. 46-53.

6. Пічкур В.В., Башняков О.М. Задача синтезу в теорії керування: Навчальний посібник. - К.: Вид-во "Сталь", 2012. - 116 с.

7. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Прикладні задачі теорії стійкості. –К.: Київський університет. -2014. –143 с.

8. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем: Навчальний посібник. - К.: Київський університет, 2003. - 113 с.

9. Pichkur V.V., Sasonkina M.S. Maximum set of initial conditions for the problem of weak practical stability of a discrete inclusion // Journal of Mathematical Sciences: Volume 194, Issue 4 (2013), Page 414 - 425.

10. Pichkur V.V., Sasonkina M.S. Practical stabilization of discrete control systems // International Journal of Pure and Applied Mathematics. - 2012. - Volume 81, № 6. PP. 877 - 884.

11. Пічкур В.В., Страхов Є.М. Достатні умови оптимальності в задачі структурно-параметричної оптимізації / Таврический вестник информатики и математики. - № 1, 2012. - С. 77 - 87.

12. Linder Ya.N., Pichkur V.V. Conditions of Weak Practical Stability of Differential Inclusions with Impulse Impact// Journal of Automation and Information Sciences. -2011. Volume 43, Issue 11. - P. 57-65

13. A.N. Bashnyakov , V.V. Pichkur, I.V. Hitko On Maximal Initial Data Set in Problems of Practical Stability of Discrete System // Journal of Automation and Information Sciences. - 2011. Volume 43, Issue 3. - P. 1 - 8.

14. Пічкур В.В., Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Диференціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. - К.: "Київський університет", 2015. - 271 с.

15. Garashchenko Fedor G., Pichkur Vladimir V. On Properties of Maximal Set on External PracticalStability of Discrete Systems //Journal of Automation and Information Sciences. – Begell House, 2016. Volume 48, issue 3. – P. 46 - 53.

16. Пічкур В.В., Башняков О.М., Поліщук О.А. Про метод адаптивної ідентифікації параметрів з використанням матриці чутливості / Thesis of International XVIII Conference "Dynamical Systems Modelling and stability Investigation" (DSMI'2017), Abstracts, May 24 - 26, 2017. Вид-во: "Інформаційно-аналітичне агенство". - С.158.

17. Pichkur V.V. On practical stability of differential inclusions using Lyapunov functions // Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (DCDS-B), 2017. Volume 22. Number 5. - P. 1977 -1986. doi: 10.3934/dcdsb.2017116

18. Пічкур В.В., Собчук В.В., Таірова М.С., Башняков О.М. Критерії керованості з множини початкових станів на термінальну множину для лінійних дискретних систем  // Дослідження в метематиці і механіці. - 2018. -Том 23. - Вип. 1(31). - С. 81 -87.

19. Пічкур В.В., Собчук В.В., Таірова М.С. Башняков О.М. Про критерії керованості з множини в множину лінійних дискретних систем і систем з імпульсним впливом / Праці VII Міжнародної конференції "Математика.  Інформаційні технології. Освіта",  2018. - Львів: "Світязь". - С. 37.

20 . Пічкур В.В., Собчук В.В., Таірова М.С. Башняков О.М. Необхідні і достатні умови керованості лінійних дискретних систем з множини початкових станів на термінальну множину / Праці міжнародної літньої математичної школи пам'яті В.А. Плотникова,  11 - 16 червня, 2018. - Одеса:  "Астропринт". - С. 75.

21.Пічкур В.В., Роговченко Т.М. Про застосування функції чутливості до задачі адаптивної стабілізації / Праці міжнародної літньої математичної школи пам'яті В.А. Плотникова,  11 - 16 червня, 2018. - Одеса:  "Астропринт". - С. 74.

22.Пічкур В.В., Ліндер Я.М. Побудова функцій Ляпунова для дискретних систем з неін'єктивною правою частиною / Праці міжнародної літньої математичної школи пам'яті В.А. Плотникова,  11 - 16 червня, 2018. - Одеса:  "Астропринт". - С. 70.

23.Пічкур В.В., Ліндер Я.М. Застосування функції Ляпунова до дослідження практичної стійкості дискретних систем з неін'єктивною правою частиною / Праці VII Міжнародної конференції "Математика.  Інформаційні технології. Освіта",  2018. - Львів: "Світязь". - С. 36 - 37.

24.Pichkur V. On practical internal stabilization of differential inclusions via Lyapunov function / Nonlinear Analysis and Applications 4-th International Conference of coorresponding member of National Academy of Science of Ukraine V.S. Melnik. Abstracts. 4-6 April, 2018. - Kyiv, Institute for Applied System Analysis. - P. 54 - 55.

 

 

Перейти к общему списку штата кафедры