Штат

Куценко Ігор Анатолійович

photo

науковий співробітник

кандидат фізико-математичних наук

kutsenko_i_a@ukr.net

Освіта

1985 - факультет кібернетики Київського державного університету;
1988 – 1991 р.р. – аспірантура факультету кібернетики Київського державного університету по кафедрі моделювання складних систем.

Наукові ступені, вчені звання

1996 р. - кандидат фізико-математичних наук.

Трудова діяльність

З 1985 - інженер, м.н.с., н.с. лабораторії моделювання та оптимізації Київського університету.

Сфера наукових інтересів

2 монографії, 1 методичний посібник, всього 26 наукових праць.

Основні публікації:

1. Куценко І.А. Алгоритм визначення суттєвих лінійних обмежень на площині // Вісник КУ. 2005, № 3, с. 170 -173.

2. Куценко І.А. Побудова апроксимаційної середньоквадратичної та мінімаксної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2008. – № 4. – С.121 - 124.

3. Куценко І.А. Розділ 11. Чисельне моделювання за допомогою апроксимаційного сплайн-відтворення багатовимірних поверхонь на хаотичній сітці. // С. 489 - 517 в колективній монографії: Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. – К.: Видавництво "Сталь", 2009. – 668 с.

4. Куценко І.А. Характерні якісні зміни неперервної функціональної поверхні побудованої з включенням та виключенням діючих і недіючих змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. 2016, № 3. – 4 С.

5. Куценко І.А. Алгоритми пошуку оптимальної сітки на заданому наборі точок для мінімаксної та середньоквадратичної багатомірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. 2016, № 4. – 8 С.

6. Куценко І.А. Практична збіжність до тестової неперервної одновимірної функції інтерполяційної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Thesis of International XVII Conference "Dynamical Systems Modelling and stability Investigation" (DSMI'2017), Abstracts, May 24 -26, 2017. Kyiv. Вид-во: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство". – С. 91.

Перейти до загального списку штату кафедри