Київський університет імені Тараса Шевченка|факультет кібернетики
Кафедра МСС КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

Кафедра
» Про кафедру
» Штат
» Новини
» Фотогалерея
» Історія
» Контакти
Навчання
» Нормативні курси
» Спеціальні курси
» Курсові роботи
» Студенти
» Аспіранти, докторанти
» Посібники
Наука
» Наукова робота
» Дисертації
Розробки
» МСС ресурс

Штат кафедри

Гаращенко Федір Георгійович

photoзавідувач кафедри
доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України
garash@unicyb.kiev.ua


Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відмінник освіти України, завідувач кафедри моделювання складних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор кафедри МСС, академік АН ВШ України.

Нагороджений медаллю "В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982), медаллю Ярослава Мудрого АН Вищої школи, орденом "За заслуги" III ступеню (2014), йому присвоювалися почесні звання "Кращий професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", лауреат "Премії імені Тараса Шевченка" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народився 16 листопада 1947 р. в с. Благодатне Долинського району Кіровоградської області.

Освіта

1965 р. – Гурівська СШ Долинського району з золотою медаллю;
1972 р. – факультет кібернетики Київського державного університету;
1972 – 1975 р.р. – аспірантура факультету кібернетики Київського державного університету.

Наукові ступені, вчені звання

1975 р. – кандидат фізико-математичних наук;
1984 р. – доктор технічних наук;
1985 р. – доцент кафедри моделювання складних систем;
1986 р. – професор кафедри моделювання складних систем;
З 1999 р. – завідувач кафедри моделювання складних систем.

Сфера наукових інтересів

 • якісний аналіз та оцінка програмних траєкторій в системах керування;
 • дослідження задач практичної стійкості динамічних систем та розробка чисельних методів для визначення оптимальних оцінок;
 • розвиток методів структурно-параметричної та недиференційованої траєкторної оптимізації;
 • розв`язування задач чутливості та розрахунку допусків на параметри;
 • розвиток математичних методів оптимального керування пучками траєкторій;
 • розробка нових математичних технологій по оптимальному синтезу структурованих динамічних систем;
 • оптимальне проектування прискорюючих та фокусуючих систем;
 • моделювання та оптимізація систем керування орієнтацією мікросупутників;
 • розвиток методів цифрової обробки інформації та розпізнавання образів;
 • створення нових технологій для стиснення інформації;
 • розробка адаптивних підходів до аналізу, класифікації та розпізнавання голосової інформації та зображень.

Під керівництвом проф. Ф.Г. Гаращенка захищено та підготовлено до захисту більше 20 кандидатських та докторських дисертацій.

Монографії та учбові посібники

Опубліковано біля 250 наукових праць, зокрема у журналах: "Кібернетика і системний аналіз", "Автоматика і телемеханіка", "Автоматика", "Проблеми керування і інформатики", "Кібернетика і обчислювальна техніка", "Прикладна математика і механіка", "Техническая кибернетика" та "Механика твердого тела" (Известия АН СССР) та інших.

Основні публікації:

 • Бублик Б.Н., Гаращенко Ф.Г., Кириченко Н.Ф. Структурно-параметрическая оптимизация и устойчивость динамики пучков. - Киев; Наук.думка, 1985. - 304 с.
 • Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В. Практична стійкість та структурна оптимізація динамічних систем.- Київ, ВПЦ”Київський університет”, 2000. - 197 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф. та інші. Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем: Монографія.- Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. - 200 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Панталієнко Л.А. Аналіз та оцінка параметричних систем.- К.: МСДО України, 1995. - 140 с.
 • Гаращенко Ф.Г.,Пічкур В.В.Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем. - Київ, ВПЦ: ”Київський університет”, 2003. - 113 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Диференціальні рівняння.- Київ, ВПЦ: ”Київський університет”, 2002. - 176 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Збірник задач і вправ із диференціальних рівнянь.- Київ, ВПЦ: ”Київський університет”, 2004. - 192 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Трохимчук Р.М., Шевченко В.П. Вступні тести. Математика. Інформатика. – К., 2006. - 59 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем.- Київ, ВПЦ: “Київський університет”, 2006. -145с.
 • Башняков О.М., Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Практична стійкість, оцінки та оптимізація. - Київ, ВПЦ: "Київський університет", 2008. - 383 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. - Видавництво "Сталь", 2009, - 668 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Бойко Т.Н. Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур //Ж.: Проблемы управления и кибернетики. - 2010. - № 3. - С. 148 - 156.
 • Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф., Дегтяр О.С. Адаптивные модели аппроксимации сигналов в структурно-параметрических классах функций //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 2. - С. 69 - 77.
 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Рутицкая В.В. Моделирование и анализ динамики инвестиций //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2011. № 6. - С. 12 - 24.
 • Garashencko Fedor G., Kulyan Victor R.  Modeling and Analisys of Investment Trends. // Journal of Automation and Information Sciences. - New York, Connecticut, 2011. - v. 43, issue 12. - P. 48 - 58.
 • Гаращенко Ф.Г., Кручинін Д.С. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсомодальними фазовими обмеженнями і їх використання // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки. - 2011, - вип. 3. - С. 14 - 17.
 • Верченко А.П.,Гаращенко Ф.Г., Башняков О.М., Поліщук О.А., Хітько І.В. Розробка картографічного програмного забезпечення для навігаційної апаратури /Додаток до звіту про науково-дослідну роботу „Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, аналізу оцінки та оптимізації складних систем” / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.− №06БФ015-03; № ДР 0106U005858. − 2011.− 230 с.− С. 225 - 226.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання динаміки заряджених пучків як задача практичної стійкості в оптимізаційній постановці // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Математика. – 2012. – Том 2, № 2 - 3. – C. 36 - 40.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Моделювання, оцінка та оптимізація динаміки  заряджених пучків / Тези Х конференції по фізиці високих енергій, ядерній фізиці і прискорювачам, 21 - 25 лютого 2012, м. Харків. - С .57.
 • Гаращенко Ф.Г., Сопронюк О.Л., Швець О.Ф. Алгоритми чисельного аналізу чутливості систем зі змінною вимірністю фазового простору / Тези XIV Міжнародної конференції ім. М. Кравчука, 19 - 21 квітня 2012, Київ. - С. 126.
 • Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Ідентифікація нелінійної системи Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 123 - 130.
 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Солошенко Ю.І. Модель динамічного хеджування Європейського опціону колл на корзину акцій з урахуванням транзакційних витрат //Ж.: Кибернетика и вычислительная техника. - 2012. - Вип. 187. - С. 43 -50.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т. Адаптивный метод дистанционного обнаружения химических компонентов в растениях на основе градиентного похода // Мехатроника, автоматика, управление.  – 2013. № 2. – C. 34 - 37.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Харченко І.І. Узагальнений оптимізаційний підхід до розв'язування задач проектування систем прискорення та фокусування / Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, Kyiv. May 29 - 31, 2013. - P. 79.
 • Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Про задачі оптимізації динаміки заряджених пучків / Thesis of  ХVIIV International Conference ”Problems of decision making under Uncertainties” (PDMU-2013), Abstracts,  Skhidnytsia,Ukraine. May 13-17, 2013. – P. 112 - 113.
 • Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Гибридный алгоритм идентификации линейной по состоянию модели Гаммерштейна //Ж.: Проблемы управления и информатики. - 2014. № 1. – С. 90 - 102.
 • Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов //Ж.: Компьютерная математика, 2014, № 1, – С. 46 - 53.
 • Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамних снимков с помощью портативних компьютеров //Ж.: Проблемы управления и информатики, 2013, – № 45(12). – C. 21 – 35.
 • Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Прикладні задачі теорії стійкості. Навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», К., – 2014. – 125 с.
 • Дегтяр О.С., Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Матвієнко В.Т. Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on  the gradient approach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, в. 2, 2014. – С. 118 – 123.
 • Гаращенко Ф.Г., Скурідіна Н.С. Моделювання динаміки пучка за допомогою матричних диференціальних рівнянь / Тези ХХIII Internatianal Conference ”Problems and decision making under Uncertainties” (PDMU-2014), Abstracts, May 12-16, 2014 р., Mukachevo, Ukraine, 2014. – p. 84.
 • Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Про побудову панорамних знімків в режимі реального часу / Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки», ПКТ, м. Чернівці, 2014. –  с. 110-111.
 • Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Матвієнко В.Т., Дегтяр О.С. Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичних наук. – 2014. – Вип. 2. – С. 118 - 123. (ISSN 1812 –5409)
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Пічкур В.В., Харченко І.І.  Дифернціальні рівняння, варіаційне числення та їх застосування. Навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», К., – 2015. – 271 с.
 • Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций //Ж.: Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 4. – С.124 -135.
 • Гаращенко Ф.Г., Сопронюк О.Л. Аналіз практичної стійкості та чутливості лінійних динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору //Ж.: Системні дослідження та інформаційні технології. – 2016. – № 3. – С.76 - 90.
 • Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Петрович В.М., Требіна Н.М. Апаратно-програмний комплекс на основі лазерно-кріогенного гравіметра для геофізичних досліджень / III Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології і взаємодії”, 8-10 листопада 2016 р. – C. 39 - 40.
 • Гаращенко Ф.Г., Матвієнко В.Т., Требіна Н.М. Detection of chemical components in the plants / International Conference: Problems of decision making under uncertainties. – Abstracts, May, 23- 27, 2016, Tbilisi-Batumi, Georgia, p. 62 - 63.
 • Гаращенко Ф.Г., Яценко В.О., Петрович В.М., Требіна Н.М., Наливайчук М.В. Апаратне, математичне та алгоритмічне забезпечення супутникового адаптивного надпровідного гравіметра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика. – 2016. – №1(16). – С. 55 - 58.
 • Garashchenko Fedor G., Pichkur Vladimir V. On Properties of Maximal Set on External PracticalStability of Discrete Systems //Journal of Automation and Information Sciences. – Begell House, 2016. Volume 48, issue 3. – P. 46 - 53.
 • Гаращенко Ф.Г., Харченко І.І. Науковий тандем – запорука творчої співпраці та успіхів / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці», Чернівці,11-13 червня, 2016, C. 5 - 10.
 • Гаращенко Ф.Г., Дегтяр О.С. Использование методов псевдоинверсии и регуляризации в адаптивных моделях структурного представления и обработки данных //Ж.: Проблемы управления и информатики. – 2017. – № 1. – С.124 -135.
 • Яценко В.О., Гаращенко Ф.Г., Петрович В.М., Требіна Н.М. Задача кооперативного керування групою безпілотників / Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, м. Луцьк – Київ, Україна, 7 - 10 жовтня 2017 р., Київ: Т. 2. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2017. - С. 146 – 150.
 • Яценко В.О., Гаращенко Ф.Г., Петрович В

  Перейти до загального списку штату кафедри

Copyright © 2017 Кафедра Моделювання складних систем факультету кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Всі права застережено.